Vacature ingenieur

 • 10 april 2017

Interesse om mee te werken aan de grote maatschappelijke uitdaging om de milieuvriendelijke energieproductie in Vlaanderen verder uit te bouwen?

Het Vlaams Energieagentschap (VEA) heeft een vacature voor een tijdelijk contract met perspectief op een contract voor onbepaalde duur.

Het Vlaams Energieagentschap is een agentschap van de Vlaamse overheid en ondersteunt o.a. via normering en subsidiëring het efficiënt gebruik van energie en de uitbouw van de milieuvriendelijke energieproductie in het Vlaamse Gewest. Het VEA vervult in het kader van het energiebeleid zowel beleidsvoorbereidende, als beleidsuitvoerende en -evaluerende taken.

Het energiebeleid wordt in toenemende mate vastgelegd via Europese regelgeving. Een belangrijke opdracht is het uitbouwen van de decentrale energieopwekking, o.a. via warmtekrachtkoppeling (WKK) en groenestroominstallaties. Het VEA wil hierbij een beleidsbepalende rol vervullen.

Het VEA is op zoek naar een competente medewerker voor volgende taken:

 • Dossierbehandeling van aanvragen voor toekenning van certificatensteun voor WKK-installaties en groenestroomprojecten. De toekenning van deze steun vraagt een grondige analyse en opvolging van de ingediende dossiers, gebaseerd op een gedetailleerd inzicht in de energieregelgeving en in uiteenlopende energietechnieken. Je krijgt daarvoor een opleiding en begeleiding van meer ervaren teamleden.
 • Overleg plegen met de sector en andere belanghebbenden.
 • De technologische evoluties opvolgen in het kader van de dossierbehandeling.

Wij zijn hiervoor op zoek naar een ingenieur, met een duidelijke interesse voor de energieproblematiek, in het bijzonder voor milieuvriendelijke energieproductie (WKK, groene stroom).

Heb je interesse om mee te werken aan de realisatie van de grote maatschappelijke uitdagingen van het Vlaams energiebeleid? Ben je geïnteresseerd om een concrete werkervaring op te doen bij een dynamische overheidsorganisatie om zo na te gaan of een beleidsondersteunende functie aan jouw loopbaanverwachtingen kan beantwoorden?

Bezorg ons dan zo spoedig mogelijk (uiterlijk op 30 april 2017) je CV en motivatiebrief. Gelieve in deze motivatiebrief zo duidelijk en concreet mogelijk aan te geven waarom jij bijzonder graag aan de geschetste maatschappelijke uitdaging zou meewerken. Op te sturen naar : energie@vlaanderen.be.

Ons aanbod:

 • Je wordt tewerkgesteld in salarisschaal A121 met een contract van 1 jaar dat eenmalig verlengbaar is met een termijn van 1 jaar en vervolgens perspectief biedt op een contract van onbepaalde duur.
 • We verwijzen je graag door naar de salarissimulator van de Vlaamse overheid om zelf een berekening te maken van je bruto en netto maandsalaris, vakantiegeld en eindejaarstoelage :

http://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/werken-bij-de-vlaamse-overheid/werken-voor-vlaanderen/uw-salaris

 • Woon-werkverkeer met het openbaar vervoer is gratis, alsook een hospitalisatieverzekering.
 • Je ontvangt maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag. Een deel hiervan wordt door de werkgever betaald; het andere deel door de werknemer via een maandelijkse inhouding op het
 • nettosalaris.
 • De arbeidsvoorwaarden op het vlak van arbeidstijd en -plaats zijn goed afgestemd op de combinatie werk-privé.
 • Het team waarin je terechtkomt werkt op het hoofdbestuur te Brussel, vlak aan het Noord-station.
 • De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.
 • Redelijke aanpassingen voor personen met een handicap kunnen voorzien worden. Als je een handicap hebt, laat je ons dat best vooraf weten. We zorgen er dan voor dat je in de best mogelijke omstandigheden kunt deelnemen aan de selecties.

Indien je meer informatie wenst over deze vacature dan kan je ons via het algemeen emailadres (energie@vlaanderen.be) contacteren. Wij nemen dan zeker contact met je op.