2019: helft meer zonnepanelen gelegd

 • 30 januari 2020

In 2019 werden in Vlaanderen de helft meer zonnepanelen geplaatst dan in 2018. Dat blijkt uit de cijfers van de netbeheerders. Minstens* 53.110 zonnepaneelinstallaties kwamen er in 2019 bij, samen goed voor een bijkomend vermogen van 361 megawatt (MW). Dat is  de helft meer dan het bijgeplaatste vermogen van 2018. Zo kwam eind december 2019 de teller op minstens* 3165 MW, verdeeld over 427.219 installaties.

In elke provincie steeg het vermogen, nog forser dan in 2018. Als tussenstand zien we dat Limburg in 2019 voor het grootste bijkomende vermogen (minstens* 106 MW) zorgde en Oost-Vlaanderen voor de meeste nieuwe installaties (minstens* 13.608).

Doelstelling 2020 haalbaar? Onze ondernemingen maken het verschil!

Het zijn nog steeds de gezinnen die het voortouw nemen in het leggen van zonnepanelen in Vlaanderen.

 • In 2019 waren ze met (minstens*) 52.603, samen goed voor een extra vermogen van 202 MW (dat is ongeveer 56% van het bijgeplaatste vermogen).
 • Ook in het totale vermogen van de zonnepanelen in Vlaanderen hebben gezinnen een aandeel van ongeveer 60% (1876 van de 3165 MW).

Wat opvalt, is het nieuwe succes van grote installaties:

 • in 2019 kwam er (minstens*) 160 MW bij, een stijging van liefst 304% tegenover het vermogen van 2018.

De komst van het Kristal Solar Park in Lommel speelt daarin een belangrijke rol, maar we zien een algemene stijgende trend:

 • (minstens*) 507 nieuwe grote installaties in 2019  tegenover 396 in 2018 (+28%).

Kristel Solar Park is meteen ook het grootste bijkomende project van Vlaanderen in 2019:

 1. Kristal Solar Park, Lommel: 100 MW (waarvan 75 MW al in de rapportering opgenomen)
 2. Arcelor Mittal, Gent: 10,2 MW
 3. Pasfrost, Passendale: 3,8 MW
 4. BPost, Antwerpen X: 813 kW
 5. Tectum Genk: 759 kW

“Dit is een belangrijke doorbraak voor Vlaanderen. Een sneeuwbaleffect bij ondernemingen is onmisbaar om onze ambities waar te maken.”, zegt Vlaams minister van Energie Zuhal Demir.

In de volgende maanden moeten we nog grote stappen zetten. Het goede nieuws is dat we de doelstelling van 3700 MW tegen eind 2020 al halen als 6,5% van de oppervlakte van de geschikte dakdelen benut wordt. Bij een benuttingsgraad van 12% halen we de doelstelling van 6700 MW tegen eind 2030.


Steeds minder steun nodig

Eind oktober besliste de Vlaamse regering op voorstel van Demir om de oversubsidiëring van bedrijfsinstallaties voor hernieuwbare energie terug te schroeven vanaf 1 januari. “Alle subsidies die we geven komen terug in de energiefactuur van de mensen. Daarom moeten we dat tot een minimum beperken. Het gaat hier om geld opgehaald via de factuur van de elektriciteitsverbruikers dat gebruikt wordt om lucratieve investeringen nog rendabeler te maken. Dat is niet de prioriteit.”, zei de minister toen.

Het Vlaams Energieagentschap (VEA) analyseert immers ook jaarlijks de rendabiliteit van zonnepanelen. Voor het eerst besluiten ze dat niet alleen gezinsinstallaties, maar ook de installaties tot 40 kilowattpiek (kWp) - dat zijn ongeveer 125 panelen - zonder enige overheidssteun een sterke ‘businesscase’ vormen.

Minister Demir is blij te zien dat het enthousiasme van de gezinnen voor zonnepanelen blijft stijgen en eindelijk ook overslaat op de rest van de samenleving. Hierin willen we deze legislatuur nog veel groei zien.

“Zonnepanelen zijn een topinvestering voor het klimaat, maar ook voor het bedrijf zelf. Uit een analyse van het Vlaamse Energieagentschap blijkt dat niet alleen gezinsinstallaties, maar ook grotere installaties zonder enige overheidssteun een financieel rendement hebben. Een positief verhaal dus. Vergelijk het maar eens met je eigen spaarboekje. Ik hoop dus dat veel KMO’s op de kar springen.”


Zonnecoach voor KMO’s

30% van de KMO’s wil in de komende drie jaar investeren in hernieuwbare energie, driekwart van die ondernemingen denkt aan zonnepanelen. Wie dat niet plant, geeft aan dat ze vooral nood aan informatie en financiële ondersteuning hebben. 

“Ook de bedrijven die nog geen plannen in die zin hebben, willen we vanuit Vlaanderen over de streep trekken. Zij hebben nood aan informatie en ondersteuning. Daarom blijft de ‘Zonnecoach’ van de Vlaamse overheid gratis en onafhankelijk advies geven aan die KMO’s.”

De Zonnecoach geeft in opdracht van de Vlaamse overheid gratis onafhankelijk advies aan KMO’s (www.energiesparen.be/zonnecoach). Ondertussen kregen al honderden ondernemingen informatie en lieten een vijftigtal zich begeleiden door de zonnecoach. Sommigen gingen meteen tot actie over. Op de parking van de Spar van Lichtaart bijvoorbeeld staat nu een ‘solar carport’ met zonnepanelen. Die zal de wagens van de klanten koel en droog houden en tegelijk zonne-energie opwekken. De stroom gaat rechtstreeks naar de winkel en zal vooral gebruikt worden voor koeling en verlichting. Op de parking staan ondertussen ook enkele laadpalen voor elektrische wagen, die verbonden zijn met de zonnepanelen.


Zonnekaart voor particulieren én alle bedrijven

“Maar ook wie  nog geen zonnepanelen heeft, overweegt ze best.”, gaat Demir verder. “Ze zijn niet alleen goed voor het klimaat, ze leveren ook een mooie winst op, een veelvoud van de kosten. De zonnekaart van het Vlaams Energieagentschapmaakt dat voor elk gebouw duidelijk. We weten dat van iedereen die zijn gebouw opzocht op de zonnekaart, al 21% een offerte heeft aangevraagd en nog eens 24% overweegt om dat te doen.”

De minister roept de Vlamingen op om  naar www.energiesparen.be/zonnekaart te surfen en te ontdekken wat  zonnepanelen op hun dak kunnen opbrengen.


Meer informatie:

Installaties van zonnepanelen geplaatst in

het jaar 2018 (volledig)

het jaar 2019 (onvolledig)*

cumulatief totaal tot en met 2019 (onvolledig)*

 

aantal

vermogen in MW

aantal

vermogen in MW

aantal

vermogen in MW

provincie Antwerpen

11204

54,5

12315

63,1

98524

707,2

provincie Limburg

6500

31,7

6569

105,5

73423

666,8

provincie Oost-Vlaanderen

13799

61,4

13608

83,3

102547

726,2

provincie Vlaams-Brabant

8560

37,6

8660

39,4

64232

380,6

provincie West-Vlaanderen

11158

54,7

11958

70,2

88493

684,0

Vlaanderen

51221

239,9

53110

361,6

427219

3164,8

waarvan installaties vermogen <=10 kW

50825

200,4

52603

202,1

420004

1875,6

waarvan installaties vermogen >10 kW

396

39,4

507

159,5

7215

1289,2

 

Geplaatste installaties zonnepanelen

vergelijking 2019 (onvolledig)* tegenover 2018 (volledig)

 

toename aantal

toename vermogen in MW

toename aantal in %

toename vermogen in %

provincie Antwerpen

1111

8,7

9,9%

15,9%

provincie Limburg

69

73,8

1,1%

232,7%

provincie Oost-Vlaanderen

-191

21,9

-1,4%

35,6%

provincie Vlaams-Brabant

100

1,8

1,2%

4,8%

provincie West-Vlaanderen

800

15,6

7,2%

28,5%

Vlaanderen

1889

121,7

3,7%

50,7%

waarvan installaties vermogen <=10 kW

1778

1,7

3,5%

0,8%

waarvan installaties vermogen >10 kW

111

120,1

28,0%

304,4%

Alle vermogens zijn uitgedrukt in omvormervermogen, niet in paneelvermogen.

* De cijfers voor 2019 zijn nog onvolledig en kunnen pas tegen april 2020 als definitief beschouwd worden. Zonnepanelen moeten na plaatsing bij de  netbeheerders aangemeld worden, in vele gevallen  duurt  dat enkele weken of maanden.

 • Visueel overzicht van de meest recente cijfers over o.a. zonnepanelen in Vlaanderen en elke gemeente: www.energiekaart.be

als xls-tabel op https://www.energiesparen.be/energiekaart/cijfers

Published on: 
30-01-2020