Bijna-Energieneutraal (BEN) - beleid

De Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen bepaalt dat vanaf 2021 alle nieuwe gebouwen bijna-energieneutraal (BEN) moeten zijn. Voor nieuwe overheidsgebouwen is dit al vanaf 2019.

BEN-actieplan

In september 2012 dienden de drie gewesten een actieplan bijna-energieneutrale gebouwen in bij de Europese Commissie. Naast de definitie, omvat het plan ook maatregelen om nu al BEN-bouw te stimuleren.

Vlaanderen wil het maatschappelijke draagvlak voor BEN vanuit een gericht voorlopersbeleid creëren en op basis van een constructieve samenwerking met de stakeholders.

In het Vlaamsepdf bestandBEN-actieplan (1.84 MB) staan een 20-tal acties voorop, verdeeld over 5 pijlers: innovatie, kwaliteit, communicatie, financiering en energiebeleid. Voor elke actie werd de meest aangewezen organisatie als coördinator aangesteld.

Meer over:

Volg de vorderingen van deze acties in het pdf bestandBEN-monitoringsrapport_september 2018 (1.07 MB)

Lees in hetpdf bestandeindrapport BEN-overheidsgebouwen (2.11 MB) welke BEN-projecten onze lokale besturen gaan realiseren. Deze opdracht gaf uitvoering aan de acties 12, 22 en 23 uit het BEN-actieplan en het BEN-monitoringrapport.

Ontdek de pdf bestandconclusies van de grote enquête over BEN-opleidingen voor aannemers (4.43 MB). Deze opdracht gaf uitvoering aan actie 6.4 uit het BEN-actieplan en het BEN-monitoringrapport.

 

Informatie over:

  • de BEN-eisen,
  • het BEN-krediet,
  • de BEN-voorlopers, en
  • de BEN-campagne

 www.energiesparen.be/BEN