E-peil

Wat is het E-peil?

Het E-peil is een maat voor de globale energieprestatie van een gebouw. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger het gebouw.

Het is het resultaat van een berekening en de vergelijking met een referentiegebouw. Een verslaggever berekent het E-peil, met behulp van de 'EPB-software'.  Hoe het E-peil berekend wordt, vindt u bij Rekenmethode.

Het E-peil hangt af van:

 • de thermische isolatie
 • de luchtdichtheid
 • de compactheid
 • de oriëntatie
 • de bezonning
 • de bewuste ventilatieverliezen
 • de vaste installaties (voor verwarming, warm water, ventilatie, koeling en verlichting)

Op de startverklaring, de EPB-aangifte en het EPC-bouw kunt u nagaan of uw project voldoet aan het opgelegde E-peil.

Let op! Voldoet uw project niet aan het opgelegde E-peil? Dan loopt de aangifteplichtige kans op boetes.

Wat is het E-peil niet?

Het E-peil kunt u niet meten en dus niet aflezen op uw energiemeter. Het is ook geen voorspelling van het reële energieverbruik. Het E-peil hangt niet af van:

 • de losse toestellen (koelkast, wasmachine … )
 • de energieverspillende of –besparende gewoonten van de gebruikers ((stand-by)lichten aanlaten...).

Waarom een E-peil?

Het E-peil is ingevoerd in 2006.Verstrengingspad Via het E-peil kunt u de energieprestaties van gebouwen vergelijken.

Sinds 2006 legt EPB een maximaal E-peil op, de ‘E-peileis’ genoemd.

Er is een verstrengingspad ingevoerd om voor woongebouwen van maximaal E-peil E100 in 2006 te komen op E-peil E30 (BEN - bijna-energieneutraal) in 2021, de doelstelling van Europa. 

Een laag E-peil behalen

Tips voor het behalen van een laag E-peil, vindt u onder 'Ga voor energiezuinig'.

Wilt u beter doen dan de regelgeving oplegt, dan bouwt u best nu al BEN (de standaard vanaf 2021), en volgt u het E-peil dat bij het BEN-niveau hoort.

Voor welke gebouwen en welke werken?

Voor nieuwe en ingrijpend gerenoveerde gebouwen:

 • voor elk deel van een nieuw gebouw dat afzonderlijk gebruikt wordt (bv: per appartement) EN
 • voor elk deel dat een verschillende bestemming (woongebouw, kantoor, school, restaurant ...) heeft.

Let op! Soms willen aangifteplichtigen een E-peil berekenen voor een verbouwing, zonder dat daarvoor een E-peileis geldt. Voor gewone verbouwingen kunt u geen EPC bouw laten opmaken. U kunt wel vrijwillig een E-peil laten berekenen via de EPB-software, maar het kan niet gevalideerd worden in de energieprestatiedatabank. Als u dat wenst, kunt u wel een EPC voor bestaande gebouwen laten opmaken door een energiedeskundige type A.

E-peil voor niet-residentiële gebouwen

Sinds 2017 geldt een E-peileis voor álle niet-residentiële gebouwen (EPN), dus niet enkel voor kantoren en scholen. De E-peileis en het E-peil worden anders berekend dan vóór 2017, namelijk via de EPN-methode.

Afhankelijk van de aanwezige functies in het gebouw geldt een andere E-peileis. Voor twee kantoorgebouwen die uit verschillende functionele delen bestaan (bv. een deel kantoor en een deel bijeenkomst cafetaria/refter) kan de E-peileis dus verschillen:

 • Als de EPN-eenheid uit slechts 1 functioneel deel bestaat: de E-peileis van de nieuw op te richten EPN-eenheden kunt u vinden in de tabel met E-peileis per EPN-eenheid.  
 • Als de EPN-eenheid verschillende functionele delen bevat: de E-peileis voor de EPN-eenheid wordt bepaald als weging in functie van de bruikbare vloeroppervlaktes van de aanwezige functionele delen. Er wordt gesommeerd over alle functionele delen f van de EPN-eenheid. Dat gebeurt via de volgende formule:

Formule van het E-peil voor niet-residentiële gebouwen

waarin:

Eeis de E-peileis voor de EPN-eenheid, (-)

Agross, fct f  de bruikbare vloeroppervlakte van het functionele deel f, in m²;

E eis, fcf f  de E-peileis voor het functionele deel f, zoals in Tabel 1 weergegeven, (-);

Agross de totale bruikbare vloeroppervlakte van de EPN-eenheid, in m².

 

Geldig voor alle aanvragen

Eisentabellen
Regelgeving

Energiebesluit: Artikel 9.1.11