U-waarde bij vernieuwen, verbouwen of na-isoleren

Bij renovaties is er geen verplichting om bestaande constructiedelen aan te pakken. Er zijn enkel verplichtingen voor nieuwe, vernieuwde, verbouwde en nageïsoleerde constructiedelen.

Eisen voor nieuwe constructiedelen

De maximale U-waarden of minimale R-waarden waaraan de nieuwe constructiedelen moeten voldoen, vindt u in de eisentabellen per aanvraagjaar.

Eisen voor vernieuwde of verbouwde constructiedelen

Alle vernieuwde of verbouwde scheidingsconstructies bij een renovatie moeten voldoen aan de maximale U-waarden in vak 1 uit bijlage VII van het Energiebesluit.

Met het ‘vernieuwen of verbouwen’ bedoelt men:

muur Het vervangen van de draagconstructie van de muur. De nieuwe scheidingsconstructie moet voldoen aan de maximale U-waarde. Het plaatsen of vervangen van een afwerkingslaag, zoals buitenpleisterwerk, een gevelbeplating … wordt niet als ‘vernieuwen’ of ‘verbouwen’ beschouwd. Voorbeeld: als de gevel van een woning met buitenpleister wordt bezet, dan moet de U-waarde van de muur niet voldoen aan de maximale waarde.
vloer Het vervangen van de draagconstructie van de vloer. De nieuwe scheidingsconstructie moet voldoen aan de maximale U-waarde of de minimale R-waarde. Het plaatsen of vervangen van een vloerbekleding, chape … wordt niet als ‘vernieuwen’ of ‘verbouwen’ beschouwd.
dak Het vervangen van de houten draagconstructie van de dakconstructie (kepers en/of gordingen) of van de plafondconstructie (naar een AOR). De nieuwe scheidingsconstructie moet voldoen aan de maximale U-waarde.
raam (kader + glas) Het vervangen van een raam valt ook onder het vernieuwen of verbouwen van een scheidingsconstructie. Er zijn geen EPB-eisen van toepassing voor U-waarden of ventilatie als een raam tijdelijk is weggehaald en op exact dezelfde plaats wordt teruggeplaatst of als enkel het glas is vervangen.  

Eisen voor nageïsoleerde constructies

Vak 4 uit bijlage VII in tabelvormDe nageïsoleerde scheidingsconstructies bij een renovatie of ingrijpend energetische renovatie moeten voldoen aan de Umax-waarden voor nageïsoleerde scheidingsconstructies (vak 4 uit bijlage VII van het Energiebesluit: zie figuur).

Let op: geldt enkel voor vergunningsaanvragen vanaf 1 januari 2015. 

Er is een onderscheid gemaakt op basis van de locatie van de na-isolatie:

  • aan de buitenzijde van de bestaande constructie: buitenisolatiesystemen met een nieuwe afwerkingslaag, ook als bijvoorbeeld een bestaande gevelsteen wordt afgebroken en nieuwe isolatie en een nieuwe gevelafwerking (gevelsteen of iets anders) wordt geplaatst.
  • Tussen de draagconstructie: bijvoorbeeld tussen een houten draagstructuur van een hellend dak.
  • In een bestaande spouw: navulling moet gebeuren volgens STS 71-1. Bij het navullen van een spouw moet er een bestaande spouw zijn die achteraf wordt opgevuld. Dat kan met verschillende vormen van spuitisolatie.
  • Aan de binnenzijde van de bestaande constructie: hier gelden momenteel geen eisen voor.

Geldig voor alle aanvragen

Published on: 
27-02-2019