EPB in cijfers

Het VEKA maakt jaarlijks rapporten op met een overzicht van een aantal kerncijfers en analyses over de energieprestatieregelgeving.

Het beknopte EPB-cijferrapport 2006-2020 (pdf, 27 februari 2020) toont aan dat de Vlaming vooruitziend is en dat de bouwsector voorloopt op de Europese doelstelling om vanaf 2021 nog enkel BEN te bouwen. De ingediende EPB-aangiften van aanvraagjaar 2016 behalen gemiddeld immers al E28. Dat is 22 E-peilpunten beter dan wat wettelijk verplicht is voor die aanvragen (namelijk E50) en 2 E-peilpunten beter dan E30 (pas verplicht vanaf 2021).

Het rapport van 2019 (pdf, 30 april 2019) gaat uitgebreid in op de maatregelen die zijn toegepast om de bereikte energieprestatie te behalen. De belangrijkste vaststellingen:

Aspect

Vaststelling

Verslaggevers

Een kleine groep van 150 verslaggevers (19%) is zeer actief en diende in 2018 81 % van de EPB-aangiften in. Een grote groep van 660 verslaggevers (81%) diende amper 19% van de EPB-aangiften in.

Hernieuwbare Energie

 • 80% van de bouwheren kiest bij woningbouw voor hernieuwbare energie en niet voor het alternatief met de 10% strengere E-peileis.
 • PV is de meest populaire techniek voor hernieuwbare energie: in 74% van de woongebouwen plaatste men voor aanvraagjaar 2016 PV-panelen. 55% zet énkel PV in en 19% past een combinatie toe van PV en een andere techniek (warmtepomp, zonneboiler).  In nieuwe eengezinswoningen past 86% PV toe.
 • In 1/5 woongebouwen plaatst men een warmtepomp: in bijna 1 op 4 (23%) eengezinswoningen (doorgaans in combinatie met PV) en in 11% van de appartementsgebouwen.
 • De zonneboiler kent voorlopig een terugval naar een kleine 5%.   

Luchtdichtheidstesten

 • 2006: 1 op 40 woningen
 • Vanaf 2013: 6 op 10 woningen
 • Voor aangiften met aanvraagjaar 2016: in 86% van de eengezinswoningen werd de luchtdichtheid gemeten en in 90% van de appartementen. Voor het eerst wordt de luchtdichtheidstest procentueel meer toegepast in appartementsgebouwen dan in de eengezinswoningen.

Ventilatiesystemen

In nieuwbouw eengezinswoningen:

 • Voor aanvraagjaar 2012 is de verdeling tussen systeem D (met en zonder warmteterugwinning) en systeem C (met en zonder vraagsturing) nagenoeg 50% voor elk.
 • Vanaf aanvraagjaar 2014 neemt het aandeel dat systeem D toepast toe, tot 60% van de aangiften.

Handhaving

99% van de nieuwbouw voldoet aan het opgelegde E-peil.

Isolatiegraad:

 • Muren
 • Daken
 • Vloeren

Evolutie 2006-2017:

 • +50%
 • +30%
 • +30%

Geldig voor alle aanvragen