Controles en boetes

Gebouwen gaan verschillende generaties mee. Wie vandaag bouwt of verbouwt, bepaalt grotendeels hoe het energiegebruik van de bewoners er in de volgende decennia zal uitzien. Het is maatschappelijk ontoelaatbaar om nieuwe (ver)bouwprojecten toe te laten die niet aan de energieprestatieregelgeving voldoen. De opgelegde EPB-eisen blijken in de praktijk goed haalbaar (de helft van de dossiers doet het beter dan de eisen) en de nodige investeringen zijn op korte termijn terugverdiend. Om overtredingen te ontmoedigen worden controles uitgevoerd. Wie weigert mee te werken, riskeert een boete.

Controles

In opdracht van de Vlaams Regering, houdt het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap toezicht op het naleven  van de procedure en het voldoen aan de EPB-eisen:

  1. Wordt de procedure gevolgd?
    • Is er een startverklaring ingediend (met andere woorden: is er een verslaggever aangesteld en een voorafberekening gemaakt)?
    • Is de EPB-aangifte tijdig ingediend ?
  2. Worden de EPB-eisen gerespecteerd?
  3. Heeft de EPB-verslaggever waarheidsgetrouw gerapporteerd?

Het VEKA voert controles uit op basis van:

  • steekproeven
  • thematische of gerichte selectie
  • klachten

Boetes

Wie een overtreding begaat, riskeert een boete:

Geldig voor alle aanvragen

Published on: 
15-01-2021