Dwangsom EPB-aangifte

De boete voor het niet-indienen van de EPB-aangifte bevrijdt u niet van de verplichting om de EPB-aangifte alsnog in te dienen. Zonder EPB-aangifte kunnen de EPB-eisen niet worden afgetoetst. U moet dus in elk geval zo snel mogelijk de EPB-aangifte laten indienen.

Vaststelling

Het Vlaams Energieagentschap (VEA) controleert na het verlopen van de deadline van 60 dagen uit de boetebrief voor het niet-indienen van de EPB-aangifte of er in de energieprestatiedatabank een EPB-aangifte werd ingediend.

Aanmaning

Er wordt geen aanmaning meer verstuurd. De boetebrief voor het niet-indienen van de EPB-aangifte geldt als ‘aanmaning’. Het VEA verstuurt wel een vrijwillige verwittiging om u op uw verplichtingen de wijzen. Die verwittiging herinnert u enkel aan de al gestelde termijn van 60 dagen.

Te ondernemen actie na verwittiging

U brengt best zo snel mogelijk uw verslaggever op de hoogte (of stelt er één aan als dat nog niet gebeurde) en laat die de EPB-aangifte binnen de vastgestelde termijn indienen. U bezorgt de verslaggever de nodige stavingsstukken van de werkelijk uitgevoerde toestand. U meldt best uitdrukkelijk aan de verslaggever dat u een verwittiging ontving en dat de afhandeling dus hoogdringend is. De dwangsom start na de 60ste dag en loopt door tot op de dag dat de EPB-aangifte wordt ingediend in de energieprestatiedatabank.

Termijn verstrijkt zonder ingediende EPB-aangifte

Als het VEA bij het verstrijken van de termijn vaststelt dat er geen EPB-aangifte in de energieprestatiedatabank aanwezig is, zal het VEA de aangifteplichtige een schriftelijke hoorzitting versturen met daarin de intentie tot het opleggen van de dwangsomboete. Daarbij krijgt u, voor het nemen van de beslissing, nog de kans om uw argumenten voor te leggen.
De dwangsomboete kan tussentijds opgelegd worden en blijft daarna gewoon verder lopen. Er kan dan ook meermaals een schriftelijke hoorzitting worden opgestart als de indiening van de EPB-aangifte uitblijft.

Te ondernemen actie na dwangsomboete

Het betalen van de boete stelt de aangifteplichtige niet vrij van de verplichting om een EPB-aangifte in te dienen. Zonder de EPB-aangifte kunnen de eisen immers niet worden afgetoetst. Zoals hierboven vermeld, blijft de dwangsom dus gewoon verderlopen tot de EPB-aangifte wordt ingediend. Het is dus geen oplossing om de EPB-aangifte niet in te dienen.

Geldig voor alle aanvragen