EPB-eisentabellen per aanvraagjaar

Meest recente wijzigingen

De voornaamste wijzigingen vanaf 2018 zijn:

Bouw nu al BEN! Dan voldoet uw gebouw aan het E-peil van 2021.

EPB-eisentabel per jaar

Bekijk de EPB-eisentabel die overeenstemt met de periode waarbinnen de bouwaanvraag of melding is ingediend. Die datum vindt u op het ontvangstbewijs van de gemeente of het postbewijs bij aangetekende verzending.

Wat het E-peil, S-peil... precies betekent, vindt u uitgelegd onder EPB-eisen.

Geldig voor alle aanvragen

Definities
Regelgeving

Energiebesluit: