EPB-eisentabellen per aanvraagjaar

Meest recente wijzigingen

De voornaamste wijzigingen vanaf 2018 zijn:

  • de invoer van het S-peil voor woongebouwen;
  • de K-peileis en de eis op de netto energiebehoefte voor verwarming vervallen voor woongebouwen en niet-residentiële gebouwen;
  • strengere E-peileis, namelijk E40 voor woongebouwen;
  • ingrijpende energetische renovaties van woningen en niet-residentiële gebouwen moeten meer dan 15 kWh/m².jaar aan hernieuwbare energie voorzien.

Bouw nu al BEN! Dan voldoet uw gebouw aan het E-peil van 2021.

EPB-eisentabel per jaar

Bekijk de EPB-eisentabel die overeenstemt met de periode waarbinnen de bouwaanvraag of melding is ingediend. Die datum vindt u op het ontvangstbewijs van de gemeente of het postbewijs bij aangetekende verzending.

Wat het E-peil, S-peil... precies betekent, vindt u uitgelegd onder EPB-eisen.

Geldig voor alle aanvragen

Regelgeving

Energiebesluit: