Elektrische verwarming: installatie-eisen (huidig)

Toepassingsgebied

Afhankelijk van de bestemming van het gebouw, de aard van de werken en de timing van het bouwproject, zijn er installatie-eisen van toepassing. Of uw project aan de installatie-eisen moet voldoen of niet, kunt u nagaan in de eisentabel. Klik hier voor een volledig overzicht van de installatie-eisen.

De installatie-eisen hangen af van de oppervlakte van de EPB-eenheid. Bij de renovatie van een eenheid is dit de oppervlakte van de eenheid. Bij een uitbreiding wordt dit bepaald op basis van de oppervlakte van de uitbreiding, ook al is dit een uitbreiding op een eenheid die gerenoveerd wordt.

Ruimteverwarming

De installatie-eisen voor directe elektrische ruimteverwarming gelden zowel bij het plaatsen van lokale als centrale verwarming. Wanneer deze installatie-eisen van toepassing zijn, geldt er voor verwarming op basis van een elektrische weerstand een maximaal toegelaten afgiftevermogen van 15 W/m².

Uitzondering: bij vervanging van een defect toestel door een nieuw, gelijkaardig toestel gelden geen installatie-eisen voor directe elektrische ruimteverwarming.

Het afgiftevermogen wordt bepaald als de som van de vermogens (in W) van alle directe elektrische verwarmingstoestellen die dienen voor ruimteverwarming, zoals bepaald door onderstaande tabel:

Wel direct elektrische verwarming

Geen direct elektrische verwarming

Elektrische accumulatieverwarming

Elektrische warmtepomp

Elektrische convector

Bijkomende elektrische weerstand bij een elektrische warmtepomp

Elektrische vloerverwarming

Lampen, kookplaten en dergelijke die niet dienen voor ruimteverwarming

Elektrische stralingsverwarming

 

Alle andere toestellen die een elektrische weerstand gebruiken voor ruimteverwarming

 

Warm tapwater

Voor nieuw te plaatsen elektrische doorstroomtoestellen en boilers voor warm tapwater gelden er installatie-eisen. Het maximaal toegelaten vermogen van deze toestellen hangt af van de oppervlakte van de eenheid zoals bepaald wordt bovenaan deze pagina.

Grafiek maximaal elektrisch vermogen

De grens van 2,5 kW komt overeen met één elektrische boiler die geschikt is voor het leveren van warm tapwater in kleinere woningen. Elektrische boilers worden dus niet uitgesloten in woningen.

Andere pagina's over elektrische verwarming

Geldig voor aanvragen vanaf 01/01/16

Regelgeving

Energiebesluit, bijlage XII:

  • warm tapwater: hoofdstuk 6
  • ruimteverwarming: hoofdstuk 7