Externe warmtelevering: principe (periode 1)

Let op: het onderstaande is enkel van toepassing voor gelijkwaardigheids- en afwijkingsaanvragen met goedkeuring voor 7 september 2019. Voor alle andere dossiers is het huidige principe van toepassing.

Types van externe warmtelevering

EPB onderscheidt drie types van externe warmtelevering.

  • De warmteopwekker staat al dan niet op de eigen site en levert via een warmtenet warmte aan één of meerdere gebouwenblokken die de eigen site overschrijden. Hieronder valt bijvoorbeeld een “klassieke” stadsverwarming of wijkverwarming. De centrale stookruimte bevindt zich in een afzonderlijk gebouwenblok of in een van de gebouwenblokken waaraan warmte wordt afgeleverd.
  • De warmteopwekker staat op de eigen site en levert via een warmtenet warmte aan één of meerdere gebouwenblokken op de eigen site. Er zijn twee gevallen:
    • de warmteopwekker staat in een centrale stookplaats op de eigen site en levert via een warmtenet warmte aan verschillende gebouwenblokken op de eigen site. De centrale stookplaats bevindt zich in een afzonderlijk gebouwenblok of in één van de gebouwenblokken op dezelfde site.
    • De warmte wordt geleverd aan slechts één gebouwenblok. De stookplaats maakt geen deel uit van dit zelfde gebouwenblok, maar is gelegen in een ander gebouwenblok.
  • Er is slechts één gebouwenblok en dit overschrijdt de eigen site. Ook wanneer de warmteopwekkers zich binnen het gebouwenblok bevinden, is dit een systeem van externe warmtelevering.

 

Deze figuur verduidelijkt de drie types van externe warmtelevering

Let op: de rekenmethode voor externe warmtelevering is niet van toepassing op warmteopwekkers die enkel warmte leveren aan het gebouw waarin ze opgesteld staan, indien dit gebouw de eigen site niet overschrijdt.