Externe warmte: rekenbladen

Rekenblad

Voor het berekenen van het rendement, de equivalente primaire energiefactor en het hernieuwbare aandeel van een systeem van externe warmtelevering, stelde het VEA een rekenblad op.

Door een aantal methodewijzigingen zijn er nu verschillende rekenbladen beschikbaar voor de doorrekening van een systeem van externe warmtelevering, afhankelijk van de aanvraagdatum van de stedenbouwkundige vergunning of melding.

De datum van de eerste bouwaanvraag is bepalend voor welk rekenblad u moet gebruiken.

Geldig voor bouwaanvragen

Rekenblad

vanaf 20/02/2018

versie 5.3 (september 2019)

t.e.m. 19/02/2018

versie 4.3 (september 2019)

 

Let op! Rekenresultaten, berekend aan de hand van dit rekenblad, mag u niet gebruiken in een EPB-aangifte als u niet beschikt over een goedgekeurde afwijkingsaanvraag.

Tip: Voor u het rekenblad gebruikt, neemt u best eerst de handleiding door. Deze kan u vinden op het eerste tabblad van het rekenblad. Daardoor vermijdt u op voorhand al een aantal problemen.

Gebruik van rekenwaarden uit de EPB-software voor de detailberekening van de warmtevraag

Bij gebruik van rekenwaarden uit de EPB-software voor de detailberekening van de warmtevraag van het systeem van externe warmtelevering, heeft u het eindenergieverbruik uit de EPB-software nodig.

U moet hiervoor een systeem van externe warmtelevering ingeven in de software. Daarvoor heeft u een waarde nodig voor de primaire energiefactor en het aandeel hernieuwbare energie van het systeem van externe warmtelevering.

Omdat het eindenergieverbruik onafhankelijk is van deze factoren, kan u deze in eerste instantie vrij kiezen. Stel de primaire energiefactor bijvoorbeeld gelijk aan 2 [-] en het aandeel hernieuwbare energie gelijk aan 0 [-].

Na de detailberekening van de prestaties van het systeem van externe warmtelevering kan u deze waardes overschrijven door de waardes die voortkomen uit de detailberekening (tabblad ‘resultaten’).

Geldig voor alle aanvragen

Regelgeving