Types ruimten (residentieel)

Alle ruimten in een wooneenheid worden ingedeeld in types. Voor de types ruimten in een wooneenheid is een onderscheid gemaakt tussen:

 • ruimten binnen het beschermde volume van het gebouw, waarvoor de EPB-eisen voor hygiënische ventilatie uit bijlage IX van het Energiebesluit kunnen gelden
 • ruimten buiten het beschermde volume, waarvoor er in principe geen eisen zijn, behalve voor aangrenzende onverwarmde ruimten, waaruit lucht wordt getrokken voor de ventilatie van de ruimten binnen het beschermde volume. Voor de ruimten zonder eisen zijn er wel aanbevelingen uit de norm NBN D50-001.

Buiten het beschermde volume

Wel eisen Geen eisen

aangrenzende onverwarmde ruimten (waaruit lucht wordt getrokken voor de ventilatie van de ruimten binnen het beschermde volume)

alle andere ruimten

 Binnen het beschermde volume

Wel eisen Geen eisen

droge ruimten:

 • woonkamer of gelijkaardig, zoals bijvoorbeeld tv-kamer, home cinema
 • slaap-, studeer-, speelkamer of gelijkaardige ruimte, zoals bijvoorbeeld logeerkamer, bibliotheek, hobbyruimte, atelier voor niet-professioneel gebruik, naaikamer, zonnebankruimte, privé-fitnessruimte

natte ruimten:

andere ruimten:

doorstroomruimten:

 • gang, trappenhal, hal of gelijkaardige doorgangsruimten
 • bergruimten
 • garages
 • kelders en zolders (krijgen een andere bestemming binnen het beschermde volume)

speciale ruimten:

 • gemeenschappelijke gang of trappenhal
 • andere ruimten die gemeenschappelijk gebruikt worden door meerdere wooneenheden (bijvoorbeeld gemeenschappelijk toilet)
 • liftkoker en liftkooi
 • huisvuilkoker en verzamelruimte voor huisvuil
 • stookplaats
 • opstellingsruimte voor verbrandingstoestellen
 • bergruimte met verbrandingstoestel
 • gasmeterruimte
 • brandstofopslagplaatsen

andere ruimten:

 • dressing
 • sauna, zwembad geïntegreerd in de wooneenheid

Opmerking: het is mogelijk dat er, naast de energieprestatieregelgeving, nog andere regelgevingen van toepassing zijn, zowel op ruimten binnen als buiten het beschermde volume. Die eisen moeten ook nageleefd worden. Dat geldt in het bijzonder voor eisen met betrekking tot de stookruimten (NBN B61-002).

Geldig voor alle aanvragen

Published on: 
14-07-2020