Ventilatie-eisen

Wat is ventileren?

Er bestaan 2 vormen van ventilatie: ‘basis-ventilatie’ en ‘intensieve ventilatie’: 

  • Basis-ventileren is constant (24 uur op 24) minimaal en gecontroleerd ventileren. We noemen het ook ‘hygiënische ventilatie’. Het is het evenwicht vinden tussen voldoende en overmatig ventileren. In een goed geïsoleerde en luchtdichte woning mag een minimale en zo gecontroleerd mogelijke ventilatie niet ontbreken. Om het energieverlies door ventilatie te beperken, mag men niet te veel ventileren. Deze vorm van ventilatie is sinds 2006 verplicht.
  • ‘Intensief ventileren’ is een extraatje: het is een grote hoeveelheid lucht verversen op korte termijn, bijvoorbeeld door een venster of deur open te zetten of door een dampkap tijdens het koken. Intensieve ventilatie past u pas toe als de basisventilatie onvoldoende is, bijvoorbeeld bij zeer warm weer of bij sterke geuren en dampen van verf of chemische producten.

Voor een goede hygiënische ventilatie heeft het gebouw een ventilatiesysteem (A, B, C of D genoemd) nodig.

Waarom ventileren?

De B uit EPB staat voor ‘Binnenklimaat’. De EPB-regelgeving verplicht om het energieverbruik van gebouwen te beperken, maar ook om minimaal te ventileren. In een goed geïsoleerd en luchtdicht afgewerkt gebouw, is een ventilatiesysteem nodig om voldoende verse lucht binnen te brengen en vervuilde, vochtige lucht af te voeren:

  • gezonde luchtkwaliteit: mens en dier hebben voldoende zuurstof nodig om te ademen en hinderlijke en schadelijke stoffen stapelen zich beter niet op in uw gebouw.
  • afvoer van vervuilde, vochtige lucht: ventileren voert de vochtige lucht (door koken, wassen, douche …) af, zodat de kans op geuren en allergieën vermindert. Condensatie en schimmelvorming op muren wordt zo vermeden.

    Sinds 2006 is daarom gecontroleerd ventileren (ook  ‘basisventilatie’ of ‘Hygiënische ventilatie’ genoemd) verplicht voor nieuwe gebouwen. 

Kwaliteitsvol ventileren

Het systeem moet niet enkel aanwezig zijn, het moet ook kwalitatief zijn. Voor alle nieuwe en ingrijpend energetisch gerenoveerde wooneenheden met bouwvergunningsaanvraag vanaf 1 januari 2016 moet de aangifteplichtige dan ook de nodige aandacht besteden aan het 'kwaliteitskader ventilatie'.

EPB verplicht de opmaak van twee documenten: het ventilatieprestatieverslag en een ventilatievoorontwerp. Daarvoor heeft de aangifteplichtige een ventilatieverslaggever’ nodig. Hij stelt die best aan, tegelijk met de architect en met de verslaggever. De ventilatieverslaggever kan de verslaggever zijn voor EPB, maar ook een andere persoon.  Een kwaliteitsorganisatie gaat na of de kwaliteit effectief behaald is.

Voor welke gebouwen en welke werken?

De ventilatie-eisen zijn van toepassing voor élk project. Voor welke bestemmingen welke ventilatie-eisen gelden, vindt u in de eisentabellen  per jaar. Onder het deel Ventilatie vindt u:

Uitzondering! Een verbouwing aan een gebouw met bestemming 'industrie' met een bouwvergunningsaanvraag vóór 1 januari 2014 moet niet voldoen aan de ventilatie-eisen.

Andere pagina's over Ventilatie-eisen