Ketel

Principe

Een ketel wordt gebruikt in een centraal verwarmingssysteem waarbij de warmte centraal wordt geproduceerd en verspreid over heel de woning.

Er bestaan verschillende energiezuinige opties voor een ketel:

Gebruik van een ketel

Een ketel kan gebruikt worden voor ruimteverwarming, sanitair warm water of voor beide functies samen.

Een ketel kan als enige opwekker gebruikt worden of in combinatie met een andere opwekker, bijvoorbeeld als ondersteuning voor een WKK of een warmtepomp.

Ketelrendement

Een verwarmingsketel warmt (leiding-)water op tot een hoge temperatuur, door verbranding van een brandstof. Hierbij treden verliezen op door:

  • een onvolledige verbranding van de brandstof
  • de warmte die door geleiding verloren gaat via de ketelmantel
  • de warmte die via de hete rookgassen ontsnapt langs de schoorsteen

Het deellastrendement van een verwarmingsketel geeft weer hoe groot deze verliezen zijn en is uitgedrukt ten opzichte van de onderste of bovenste verbrandingswaarde. Een onafhankelijk testlaboratorium bepaalt dit rendement volgens Europese testnormen. U vindt het terug in de technische documentatie van de ketelfabrikant.  Het deellastrendement wordt veelal bij een temperatuur van 30 °C gegeven.

Condenserende ketel

In de warmtewisselaar van een condenserende ketel geven de rookgassen hun warmte af aan het retourwater uit het afgiftesysteem. Ook de latente warmte wordt teruggewonnen door de condensatie van de waterdamp in de rookgassen. De lagere rookgastemperaturen zorgen voor minder warmteverlies via de schoorsteen, wat resulteert in een hoger deellastrendement.

De ontwerpretourwatertemperatuur uit het afgiftesysteem moet laag genoeg zijn om zoveel mogelijk waterdamp in de rookgassen te laten condenseren. Meer informatie vindt u bij afgifte.

Geldig voor alle aanvragen

Published on: 
05-11-2020