Koeling in niet-residentiële eenheden (periode 1)

Opwekkingsrendement koeling

In een EPU-eenheid kunt u detailgegevens voor een koelmachine ingeven. Het opwekkingsrendement wordt bepaald afhankelijk van het type koelmachine:

Type koelmachine

Opwekkingsrendement

Compressiekoelmachine EERtest volgens NBN EN 14511 bij 'standard rating conditions'
Thermisch aangedreven koelmachine met gebouwgebonden WKK formule voor het opwekkingsrendement van een thermisch aangedreven koelmachine met gebouwgebonden WKK (aanvragen voor 2014)
Thermisch aangedreven koelmachine met externe warmtelevering formule voor opwekkingsrendement voor een thermische koelmachine  met externe warmtelevering (aanvragen voor 2014)
Koudeopslag 12
Warmtepomp in zomerbedrijf (in combinatie met koudeopslag) 5

Hierin is:

  • EERnom: prestatiecoëfficient bepaald volgens NBN EN 14511 voor compressiekoelmachines en ARI Standard 5602000 voor thermisch aangedreven koelmachines
  • fpref,heat: de preferente fractie voor verwarming
  • ηgen,heat,pref: het opwekkingsrendement voor de preferente opwekker voor verwarming
  • ηgen,heat,npref: het opwekkingsrendement voor de nietpreferente opwekker voor verwarming

Koudeopslag

Koudeopslag is de rechtstreekse benutting van koude die op seizoensbasis in het grondmassief opgeslagen is. De enige bijkomende energie die het systeem nodig heeft, is de pompenergie om de gekoelde lucht of water rond te pompen. Van zodra een koelmachine of reversibele warmtepomp tussen het koudeopslagsysteem en het gebouw wordt gebruikt, valt het systeem onder de noemer 'warmtepomp in zomerbedrijf (in combinatie met koudeopslag)'.

Worden beschouwd als 'koudeopslag':

  • KWO: Koude-Warmte Opslag rechtstreeks in watervoerende lagen - open systeem
  • BEO: Boorgaten Energie Opslag in verticale bodemwarmtewisselaars - gesloten systeem
  • Energiepalen (EP): een techniek die verwant is aan BEO. Er worden kunststofslangen aangebracht in heipalen. 

Warmtepomp in zomerbedrijf (in combinatie met koudeopslag)

Bij dit systeem wordt gekoeld door een reversibele warmtepomp gekoppeld aan een koudeopslagsysteem als koudebron. In de winter wordt de warmtepomp gebruikt om te verwarmen.

Let op: enkel wanneer de reversibele warmtepomp  wordt gecombineerd met koudeopslag in de bodem (KWO, BEO of EP), is de optie ‘warmtepomp in zomerbedrijf (in combinatie met koudeopslag)’ van toepassing. Wanneer een reversibele warmtepomp wordt gebruikt om te koelen, maar zonder de combinatie met koudeopslag in de bodem, wordt deze reversibele warmtepomp beschouwd als een gewone compressiekoelmachine.

Geldig voor aanvragen t.e.m. 31/12/13