Randisolatie: rekenmethode (periode 1)

Het is niet verplicht om bouwknopen in te rekenen. Voor deze projecten mag u het effect van de randisolatie inrekenen in de U-waarde van de vloer op volle grond.

Let op:

  • De configuratie van de randisolatie moet in dat geval identiek zijn aan de configuratie zoals voorgesteld in § F.2.2 van het transmissiereferentiedocument. Het isolatiemateriaal van de randisolatie moet over dezelfde dikte doorlopen over de opkant van de vloerplaat.
  • Als de configuratie van de randisolatie niet identiek is aan de configuratie zoals voorgesteld in § F.2.2 van het transmissiereferentiedocument, mag u de randisolatie niet opnemen in de U-waarde van de vloer.
schema dat aangeeft welke randisolatie men niet mag inrekenen in de U-waarde van de vloer