Algemene uitzonderingen op de EPB-eisen (huidig)

Voor onderstaande gevallen zijn er afwijkende EPB-eisen van toepassing of bestaat er een algemene afwijking of vrijstelling van een bepaalde EPB-eis. Deze algemene uitzondering geldt automatisch en moet niet per individueel project aangevraagd worden. U duidt de betreffende uitzondering aan in de software. De stavingsstukken die aantonen dat er geen EPB-eisen van toepassing zijn, houdt u bij.

Renovaties van beschermde monumenten en gebouwen in een beschermd landschap, stads- of dorpszicht

Renovaties van beschermde monumenten en bestaande gebouwen in een beschermd landschap, stads- of dorpsgezicht moeten enkel aan de onderstaande EPB-eisen voldoen:

 • maximale U- en minimale R-waarden voor verbouwde of nageïsoleerde daken en vloeren;
 • minimale eisen voor nieuwe of vernieuwde installaties.

Let op: voor de uitbreiding, gedeeltelijke herbouw of ingrijpende energetische renovatie (inclusief een functiewijziging groter dan 800 m³) van deze gebouwen zijn de gewone EPB-eisen van toepassing.

Renovaties van gebouwen vastgesteld in de inventaris van bouwkundig erfgoed

Renovaties van gebouwen die zijn vastgesteld in de inventaris van bouwkundig erfgoed moeten enkel aan de onderstaande EPB-eisen voldoen: 

 • maximale U- en minimale R-waarden voor
  • nieuwe scheidingsconstructies
  • verbouwde of nageïsoleerde geveldelen die niet zichtbaar zijn vanop de openbare weg
  • verbouwde of nageïsoleerde daken en vloeren
 • ventilatievoorzieningen in ruimten waar vensters vervangen worden die niet zichtbaar zijn vanop de openbare weg ;
 • minimale eisen voor nieuwe of vernieuwde installaties.   

Let op: voor de uitbreiding, gedeeltelijke herbouw of ingrijpende energetische renovatie (inclusief een functiewijziging groter dan 800 m³) van deze gebouwen zijn de gewone EPB-eisen van toepassing.

Landbouwgebouwen: serres voor warme teelten

Voor serres voor warme teelten gelden enkel de onderstaande EPB-eisen:

 • de verplichte installatie van minimaal één energiescherm over de volledige oppervlakte van de serre. Een energiescherm is in dit geval een beweegbare of vaste flexibele scheidingswand, die tijdens de koude periodes in de serres de luchtbeweging onderbreekt tussen de teeltruimte en de ruimte onder het dak van de serre. Een energiescherm kan zowel doorzichtig als niet doorzichtig zijn.
 • De verplichte installatie van een klimaatcomputer die garandeert dat het nodige vocht- en CO2-gehalte bereikt kan worden met een zo laag mogelijk energieverbruik.

Landbouwgebouwen: gebouwen voor energie-intensieve productie, bewaring of primaire behandeling van plantaardige producten en stallen voor varkens of pluimvee

Voor landbouwgebouwen voor energie-intensieve productie, bewaring of primaire behandeling van plantaardige producten en voor stallen voor varkens en pluimvee gelden enkel de onderstaande EPB-eisen:

 • maximale U-waarden

  nieuwe, vernieuwde en nageïsoleerde daken

  0,40 W/m²K

  nieuwe en vernieuwde muren niet in contact met de grond

  0,40 W/m²K

  nieuwe en vernieuwde transparante scheidingsconstructies, deuren en poorten

  eisen volgens bijlage VII van het Energiebesluit

   

 • ventilatie-eisen

  verblijfsruimten voor dieren

  vrijgesteld

  ruimten voor energie-intensieve bewaring van plantaardige producten (bewaring van aardappelen, uien en wortels)

  vrijgesteld

  ruimten voor energie-intensieve productie van plantaardige producten (zoals een forcerie voor witloof)

  vrijgesteld

  andere ruimten

  eisen volgens bijlage X van het Energiebesluit

Tennishallen vervaardigd uit zeildoeken

Voor nieuw op te richten tennishallen vervaardigd uit zeildoeken gelden enkel de onderstaande EPB-eisen:

 • ze beschikken over ventilatievoorzieningen, vermeld in bijlage X van het Energiebesluit van 19 november 2010;
 • de binnentemperatuur :
  • kan niet hoger ingesteld worden dan 13°C;
  • wordt ’s nachts automatisch verlaagd naar maximaal 5°C;
  • wordt automatisch teruggeregeld naar 5°C door middel van aanwezigheidsdetectie als er gedurende 15 minuten geen spelers aanwezig zijn op de terreinen;
 • de wanden zijn minstens dubbelwandig of de U-waarde van de wanden is kleiner dan of gelijk aan 2,8 W/m²K.

In geval van luchthallen dienen de luchtlekken tussen de verwarmde binnenruimte en de buitenomgeving beperkt te worden door het verwezenlijken van een continue verbinding van de zeilen aan de grond.

Behoud van een bestaande ketel niet ouder dan 10 jaar

Er geldt een vrijstelling van het minimaal installatierendement voor ruimteverwarming indien aan volgende voorwaarden voldaan is:

 • het gaat om een renovatie of functiewijziging waarbij de bestaande ketel behouden blijft;
 • de ketel is op het moment van de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning niet ouder dan 10 jaar;
 • de vloeroppervlakte die verwarmd wordt door de nieuwe/vernieuwde afgifte-elementen bedraagt minder dan 25% van de totale bruikbare vloeroppervlakte.