Vloeroppervlakte van een ruimte

Definitie

De vloeroppervlakte van een ruimte wordt ook ‘de netto-vloeroppervlakte van een ruimte’ genoemd.

U hebt de vloeroppervlakte van een ruimte nodig voor de berekening van  de minimaal geëiste ontwerpdebieten (voor toevoer, doorstroom en afvoer) bij residentiële gebouwen (EPW).

Let op: voor de minimaal geëiste ontwerpdebieten van niet-residentiële gebouwen rekent u met de gebruiksoppervlakte van de ruimte.

Meten en berekenen

De vloeroppervlakte van een ruimte (in m²) berekent u op basis van de binnenafmetingen op het niveau van de vloer van de ruimte.

Tip: onder het blokje 'Toepassingen' zijn enkele specifieke situaties uitgelegd aan de hand van voorbeelden.

Published on: 
14-02-2019