Vloeroppervlakte van een ruimte

Definitie

De vloeroppervlakte van een ruimte wordt ook ‘de netto-vloeroppervlakte van een ruimte’ genoemd.

U hebt de vloeroppervlakte van een ruimte nodig voor:

  • de berekening van  de minimaal geëiste ontwerpventilatiedebieten (voor toevoer, doorstroom en afvoer);
  • het specifiek geïnstalleerd vermogen van de verlichting bij niet-residentiële gebouwen.

Meten en berekenen

De vloeroppervlakte van een ruimte (in m²) berekent u op basis van de binnenafmetingen op het niveau van de vloer van de ruimte.