Energieprestatiedatabank

Voor elk bouwproject worden op drie momenten tijdens de loop van het project gegevens verzonden naar het Vlaams Energieagentschap. Hierbij hoort telkens een document dat informatie geeft over de energieprestaties van het project:

Fase bouwproject

Document

Verzonden door:

Verlenen van de vergunning of melding

Bouwaanvraag

Gemeente of RO-Vlaanderen, via XML of via het Omgevingsloket

Voor de start van de werken

Startverklaring

EPB-verslaggever

Na beëindiging van de werken

EPB-aangifte

EPB-verslaggever

In de energieprestatiedatabank worden deze 3 documenten ingediend en samengevoegd als 1 EPB-dossier. Elk dossier krijgt een uniek energieprestatiedossiernummer.

Geldig voor alle aanvragen

Regelgeving