Problemen met de energieprestatiedatabank en de EPB-software

Energieprestatiedatabank

In de onderstaande lijst worden de geplande onbeschikbaarheden van de databank getoond.  Ook bij onverwachte problemen, kunt u hier de oorzaak van het probleem vinden en wanneer het probleem zal opgelost zijn.

Datum 

Omschrijving

29/01/2021 tot 31/01/2021

Van vrijdag 29 tot en met zondag 31 januari 2021 kan de energieprestatiedatabank onbeschikbaar zijn door onderhoudswerkzaamheden aan de servers. Gelieve hier rekening mee te houden.

EPB - software 3G

Wanneer u denkt een bug te hebben gevonden in de EPB-software 3G, kunt u hier nagaan of het VEKA al op de hoogte is van het probleem en wat de status ervan is (bijvoorbeeld: 'wordt onderzocht' of 'zal opgelost zijn in de versie ... op xx/xx/20xx').
Let op: specifieke bugs en problemen (eigen aan uw PC of project) kunt u ons nog altijd melden

Omschrijving en toepassingsgebied en de eventuele workaround en status
Datum (versie)

Omschrijving en toepassingsgebied

Eventuele workaround en status

22/01/2021 (11.5.1)

Omschrijving: Voor deze projecten is de manier van invoeren van de bouwknopen aangepast. Momenteel is het hierdoor niet mogelijk om de software lengtes van bouwknopen te laten optellen.

Toepassingsgebied: alle projecten met een datum van de bouwaanvraag vanaf 01/01/2021 waarbij de bouwknopen in detail worden ingegeven.

Workaround:  U kunt de lengtes handmatig optellen en het totaal invullen in de tabel.

Status: nog in te plannen

22/01/2021 (11.5.1)

Omschrijving: Bij gegroepeerde ramen lijkt het niet mogelijk om zonnewering in te geven. Alle velden zijn uitgegrijsd.

Toepassingsgebied: alle projecten waarin er ramen gegroepeerd zijn en zonnewering moet ingegeven worden.

Workaround: 
1.    Maak de zonnewering(en) aan in de projectbibliotheek. 
2.    Ga vervolgens naar het betreffende venster en voeg een zonnewering toe. De invoervelden zullen uitgegrijsd zijn, maar u kan wel een bibliotheekelement toevoegen. 
3.    Voeg de zonnewering toe uit de bibliotheek. 
4.    Werk de resultaten bij en dan zal u zien dat de zonnewering correct werd toegevoegd. 

Status: nog in te plannen

22/01/2021 (11.5.1)

Omschrijving: Bij het invoeren van een samengestelde laag verschijnt de foutmelding “De waarde moet liggen tussen 0% en 100%".

Toepassingsgebied: alle projecten waarbij bij het invoeren van een samengestelde laag gebruik wordt gemaakt van de waarde bij ontstentenis.

Workaround:  U verandert de houtfractie van "waarde bij ontstentenis" naar "manuele invoer". U vult hier een waarde in (dit kunnen de waarden zijn van WBO). Nu laat u de software rekenenen. Nadien kunt u de waarde terugzetten naar 'waarde bij ontstentenis'.

Status: nog in te plannen

14/01/2021 (11.0.3 en recenter)

Omschrijving: Voor lagen met deze materialen wordt de vraag 'De variabiliteit is inbegrepen in de gedeclareerde lambdawaarde' niet gesteld.  De resultaten zullen hierdoor te positief zijn.

Toepassingsgebied:  Alle projecten  met een bouwaanvraagv vanaf 01/01/2021 die gebruik maken van materialen  uit de EPBD-categorie 1.2.2.2 (Beton en mortel - licht beton en mortel met lichte isolerende vulstoffen (densiteit < 1600 kg/m³)).

Workaround:  U kunt een gebruikersmateriaal aanmaken 'niet in de fabriek vervaardigd isolatiemateriaal' en keuze  voor materiaal 'andere'.  Kies dan als type in-situvorming 'betreft de afmetingen en de samenstelling'. Wanneer dan dit gebruikersmateriaal gekozen wordt bij het invoeren van de gegevens wordt de juiste correctiefactor 'f insitu' automatisch toegepast.

Status: nog in te plannen

17/12/2020 (11.0.3 en ouder)

Omschrijving: Bij het snel wisselen tussen ventilatie-openingen, wordt er soms een andere opening getoond dan degene die geselecteerd (blauw aangeduid) werd in de lijst. Dit doet zich voor bij het snel dubbelklikken tussen twee openingen.

Toepassingsgebied: alle projecten 

 

Workaround: Als u de software iets meer tijd geeft zal dit probleem zich niet voordoen.

Status: Dit is opgelost in v11.5.1.

17/12/2020 (11.0.3 en ouder)

Omschrijving: In sommige gevallen kan de opslagcapaciteit niet ingevuld worden bij de opwekker indien het gaat om een verwarmingstoestel met apart opslagvat of externe warmtewisselaar.

Toepassingsgebied: alle projecten met een combilussysteem en een aanvraagjaar van de bouwvergunning voor 2019.

Workaround: Wijzig de 'configuratie van het opslagvat of de warmtewisselaar' naar 'verwarmingstoestel met geïntegreerd opslagvat' . Wijzig dit daarna terug naar 'verwarmingstoestel met apart opslagvat of externe warmtewisselaar'. Het veld 'opslagcapaciteit' zal nu wel verschijnen.

Status: Dit is opgelost in v11.5.1.

17/12/2020 (11.0.3 en ouder)

Omschrijving: Op het EPW-formulier zijn er enkele problemen:

- Als de beschaduwing in detail werd ingegeven staat er op het formulier 'forfaitair'.

- Voor projecten met een bouwaanvraag vanaf 2019 staat er op het EPW-formulier dat er een buffervat aanwezig is, ook als dit niet het geval is.

Toepassingsgebied: alle projecten

Workaround: /

Status: Dit is opgelost in v11.5.1.

17/12/2020 (11.0.3 en ouder)

Omschrijving: In enkele specifieke situaties treden fouten op in de software.

Toepassingsgebied: alle projecten

Workaround: /

Status: Een heel groot deel van deze foutmeldingen is opgelost in v11.5.1.

8/12/2020 (11.0.0 en recenter)

Omschrijving: Op het EPB-rapport klopt de informatie rond het al dan niet aanwezig zijn van een circulatieleiding voor SWW niet altijd.

Toepassingsgebied: alle projecten die beschikken over een circulatieleiding voor SWW.

Workaround: /

Status: Dit is opgelost in v11.5.1.

8/12/2020 (10.5.5 en recenter)

Omschrijving: Op het EPB-rapport staat onterecht dat er geen zonneboiler aanwezig is.

Toepassingsgebied: alle projecten met een aanvraagdatum van de vergunning vanaf 01/01/2019 die beschikken over een zonneboiler

Workaround: /

Status: Dit is opgelost in v11.5.1.

8/12/2020 ( 11.0.0 en recenter)

Omschrijving: Enkele materialen worden nog ten onrechte als isolatiemateriaal beschouwd. Bijvoorbeeld: rubber, gipsplaten tussen 2 lagen karton,...

Toepassingsgebied: alle projecten

Workaround: i.v.m. de mechanische bevestigingen kunt u aanduiden dat er geen zijn.

Status: Dit is opgelost in v11.5.1.

8/12/2020  (11.0.3 of ouder)

Omschrijving: Als het combilussysteem in eerste instanatie beschikt over meerdere opwekkers, en u verwijdert  nadien de preferente opwekker, dan blijven de andere opwekkers als 'niet preferent' staan. Hierdoor is het E-peil niet correct.

Toepassingsgebied: alle projecten met een aanvraagdatum van de vergunning vanaf 01/01/2019 die werken met een combilus

Workaround: U duidt eerst de andere opwekker aan als preferent, en verwijdert dan pas de originele preferente opwekker.

Status: Dit is opgelost in v11.5.1.

8/12/2020 (11.0.3 of ouder)

Omschrijving: Voor deze projecten is het nog mogelijk om aan te duiden dat de doorstroomopening ontworpen is voor een drukverschil van 10Pa. Dit is niet correct.

Toepassingsgebied: alle EPW-projecten met een aanvraagdatum van de vergunning vanaf  01/03/2017 en voor 01/01/2018

Workaround: U duidt voor deze projecten steeds aan dat de doorstroomopening ontworpen is voor een drukverschil van 2 Pa.

Status: Dit is opgelost in v11.5.1.

24/11/2020 (11.0.0 of recenter)

Omschrijving: Als u in de bibliotheek wijzigingen aanbrengt aan de mechanische bevestigingen van een constructie, worden deze niet altijd mee overgenomen in het project.

Toepassingsgebied: alle projecten.

Workaround: Er is geen work-around.

Status: Dit is opgelost in v11.5.1.

28/10/2020 (alle versies)

Omschrijving:  Het TRD  verbiedt om deze constructies in rekening te brengen. U mag deze constructies dus ook niet ingeven in de software. Er wordt bekeken om dit duidelijker te maken.

Toepassingsgebied: alle projecten waarin zich een AOR bevindt die in detail ingegeven wordt en waarbij  voor de AOR een vloer ingegeven is met als begrenzing 'grond', 'kelder' of 'kruipkelder'.

Workaround: U mag deze constructies niet ingeven in de software.

Status: nog in te plannen

23/10/2020 (11.0.3)

Omschrijving:  de automatische update bij het installeren van de versie 11.0.3 loopt vast, er kunnen geen projecten geopend worden.

Toepassingsgebied: /

Workaround: De oorzaak is dat er tijdens de automatische update nog oudere versies van de software openstaan of draaien op de achtergrond. U kunt de EPB-software 11.0.3 manueel installeren.

Status: Dit is opgelost in v11.5.1.

22/10/2020 (alle versies)

Omschrijving:  in dit geval worden de zonnewinsten van de AOR onterecht niet berekend.

Toepassingsgebied: alle projecten waarin zich een AOR bevindt die vereenvoudigd berekend wordt.

Workaround: er is geen workaround mogelijk.

Status: nog in te plannen

12/10/2020 (11.0.2)

Omschrijving:  voor deze projecten kunnen de ontwerpvertrek- en de ontwerpretourtemperatuur niet ingegeven worden per energiesector, maar enkel op niveau van de combilus.

Toepassingsgebied: alle projecten met een bouwaanvraag voor 01/01/2019 die gebruik maken van een combilus.

Workaround:  er is geen workaround. In tussentijd moet u voor dit project de vertrektemperatuur invoeren op niveau van de combilus. 
  

Status: nog in te plannen

25/08/2020 (11.0.0 en 11.0.1)

Omschrijving: er ontbreken resultaten op het EPB-rapport.

Toepassingsgebied: alle projecten.

Workaround: er is geen workaround

Status: Dit is opgelost in v11.5.1.

02/07/2020 (11.0.0)

Omschrijving : de globale bibliotheek is verloren gegaan door de automatische update naar versie 11.0.0 van de EPB-software. Dit probleem doet zich voor omdat dit de eerste maal is dat een automatische update gebeurt van een 'major-versie', namelijk van 10.5.5 naar 11.0.0 (in plaats van bijvoorbeeld 10.5.3 naar 10.5.5).  Wij zullen er voor zorgen dat dit probleem zich bij een volgende automatische update niet meer voordoet. 

Toepassingsgebied : alle projecten

Workaround :

Open de vorige versie van de EPB-software en exporteer de bibliotheek (kies bovenaan in het menu 'bilbiotheek' voor 'exporteer gegevens'. 

Sluit de vorige versie van de EPB-software en open de versie 11.0.0 van de EPB-software.

Importeer hier het bestand dat u zonet hebt geëxporteerd.  Dit kan opnieuw via het menu 'bibliotheek'. Kies hier voor 'importeer gegevens'. 

Als u de vorige versie 10.5.5 niet meer hebt staan, kunt u deze hieronder downloaden. De bibliotheek die u had staan in deze versie, zal opnieuw verschijnen.

Status: Dit is opgelost in v11.5.1.

23/04/2020 (10.5.5 of ouder)

Omschrijving: op deze schermen is de weergave soms heel klein en niet meer werkbaar.

Toepassingsgebied: alle verslaggevers die werken met een hoge resolutie scherm

Workaround:

- Sluit de software af
- Ga naar de installatiefolder (meestal is dit C:/PEB/10.5_x64)
- Ga in de map jre1.8.0_172 en dan 'bin'
- Zoek naar javaw.exe.
- Klik hierop met de rechtermuisknop en kies 'Properties'
- Ga naar het tabblad 'Compatibility'
- Duid "Override high DPI scaling behavior" aan.
- Sla dit bestand op en start de software opnieuw op

Status: nog in te plannen
 

03/10/2018 (9.5.2 en oudere versies)

Omschrijving: bij MAC-computers kan het gebeuren dat de pop-up vensters openen op de achtergrond, waardoor u deze niet meteen opmerkt. Dit probleem heeft te maken met JAVA.

Toepassingsgebied: alle MAC-gebruikers

Workaround: er is geen workaround mogelijk.

Status: nog in te plannen

 

Geldig voor alle aanvragen