Problemen met de energieprestatiedatabank en de EPB-software

Energieprestatiedatabank

In de onderstaande lijst worden de geplande onbeschikbaarheden van de databank getoond.  Ook bij onverwachte problemen, kunt u hier de oorzaak van het probleem vinden en wanneer het probleem zal opgelost zijn.

Datum

Probleem/informatie

Status

30/05/2020 - 01/06/2020

Op 30 mei en 1 juni 2020 worden updates doorgevoerd op de Linux-servers binnen de Vlaamse overheid. Gedurende deze updates zijn toepassingen gedurende een kleine tijdsspanne niet toegankelijk.

 

Voor het Vlaams energieagentschap betekent dit een tijdelijke onderbreking in de beschikbaarheid van de Energieprestatiedatabank en Audit Grote Ondernemingen in de loop van de hierbovenvermelde data.

Ingepland
31/03/2020

Informatie Vlaanderen startte met de opbouw van een nieuwe versie van het Gebouwenregister op een nieuwe omgeving.

In april zullen daardoor geen CRAB-wijzigingen op de huidige omgeving van het Gebouwenregister gepubliceerd worden.

U kunt nog steeds ontbrekende gegevens in het gebouwenregister melden en de steden en gemeenten blijven de vragen behandelen.

Volgens de huidige planning zult u begin mei de doorgevoerde wijzigingen (gedurende april) in de energieprestatiedatabank zien verschijnen. 

Vanaf 16/12/2019

Ontbrekende of foute data in CRAB geeft aanleiding tot ontbrekende of foute data in het gebouwenregister.

Vroeger liet VEA manuele invoer toe om CRAB te omzeilen, maar dat is sinds 16 december 2019 niet meer toegestaan.
Bij ontbrekende of foute data kan de verslaggever geen aangifte indienen.

Workaround: 

1. U meldt uw specifiek probleem/adres bij het VEA.

2. Het  VEA dient (in naam van de verslaggever) een melding in bij de betrokken gemeente.

3. Als de melding behandeld is, krijgt de verslaggever feedback van het VEA.

4. U kunt de aangifte met de correcte gegevens indienen.

EPB - software 3G

Wanneer u denkt een bug te hebben gevonden in de EPB-software 3G, kunt u hier nagaan of het VEA al op de hoogte is van het probleem en wat de status ervan is (bijvoorbeeld: 'wordt onderzocht' of 'zal opgelost zijn in de versie ... op xx/xx/20xx').
Let op: specifieke bugs en problemen (eigen aan uw PC of project) kunt u ons nog altijd melden

Omschrijving en toepassingsgebied en de eventuele workaround en status
Datum (versie)

Omschrijving en toepassingsgebied

Eventuele workaround en status

23/04/2020 (10.5.5 of ouder)

Omschrijving: Op deze schermen is de weergave soms heel klein en niet meer werkbaar.

Toepassingsgebied: Alle verslaggevers die werken met een hoge resolutie scherm

Workaround:

- Sluit de software af
- Ga naar de installatiefolder (meestal is dit C:/PEB/10.5_x64)
- Ga in de map jre1.8.0_172 en dan 'bin'
- Zoek naar javaw.exe.
- Klik hierop met de rechtermuisknop en kies 'Properties'
- Ga naar het tabblad 'Compatibility'
- Duid "Override high DPI scaling behavior" aan.
- Sla dit bestand op en start de software opnieuw op

Status: nog in te plannen
 

11/03/2020 (10.5.3)

Omschrijving: Bij invoer van een circulatieleiding voor sanitair warm water wordt de vraag gesteld “De isolatie wordt onderbroken door een beugel ter bevestiging van de leiding”. Het antwoord op deze vraag is omgewisseld. U moet dus 'ja' in plaats van 'neen' aanduiden en omgekeerd.

Toepassingsgebied: alle projecten met een bouwaanvraagdatum vanaf 2017 die gebruik maken van een circulatieleiding voor SWW.

Workaround:  In plaats van 'ja' antwoordt  u 'neen' op deze vraag en omgekeerd. Opgelet! Bij een volgende versie van de software zal u dit terug moeten wijzigen naar het correcte antwoord!

Status:  zal opgelost zijn in 10.5.4

05/02/2020 (10.5.0 of recenter)

Omschrijving: Bij de gemengde/gedeelde opwekker moet u aangeven of het toestel zich binnen het beschermd volume bevindt. In de verbonden energiesectoren zal de software echter onterecht zeggen dat dit veld niet ingevuld is en zal u hierdoor geen E-peil kunnen berekenen.

Toepassingsgebied: alle projecten met een bouwaanvraagdatum in 2017/2018 die gebruik maken van een gemengde/gedeelde opwekker

Workaround:  in het menu van de systemen bij Gemengde/gedeelde opwekker verandert u de waarde voor 'Het toestel staat buiten het beschermde volume' voor elke opwekker naar 'Ja' en dan terug naar 'Neen'.

Status:  zal opgelost zijn in 11.0.0 (zomer 2020)

14/01/2020 (10.0.1 of recenter)

Omschrijving: voor deze projecten is het E-peil van de EPW-eenheid niet correct.

Toepassingsgebied: alle projecten met een aanvraagdatum vanaf 1 januari 2019 en als aard van de werken nieuwbouw of IER, waarbij EPW en EPN eenheden zijn aangesloten op dezelfde opwekker, en waarbij de ontwerpvertrek- en de ontwerpretourtemperatuur van de energiesector(en) van de EPW-eenheid zijn ingegeven via waarden bij ontstentenis.

Workaround: bij het afgiftesysteem van de EPW-eenheid bij 'waarden bij ontstentenis voor de temperaturen' 'neen' ingeven en de waarden bij ontstentenis manueel invullen.

Status: zal opgelost zijn in 11.0.0 (zomer 2020)

06/01/2020 (10.5.2 of ouder)

Omschrijving: voor deze projecten wordt het vermogen van de ventilator niet correct verdeeld. Het E-peil kan iets te hoog zijn.

Toepassingsgebied: alle projecten met een aanvraagdatum vanaf 1 januari 2019 met een gedeelde ventilator die zowel EPN- als EPW-eenheden bedient

Workaround: er is geen workaround mogelijk.

Status: zal opgelost zijn in 11.0.0 (zomer 2020)

26/08/2019 (10.0.3 of recenter)

Omschrijving: voor deze projecten kan het epbs-bestand niet worden aangemaakt.

Toepassingsgebied: alle projecten met een aanvraagdatum vanaf 1 januari 2019 met een vloer op volle grond met randisolatie, waarbij het invoerveld 'soort randisolatie' niet verschijnt.

Workaround: er is geen workaround mogelijk.

Status: zal opgelost zijn in 11.0.0 (zomer 2020)

10/07/2019 (10.5.0 of ouder)

Omschrijving: voor deze projecten zal het indienen van epbs- en epba-bestanden een structurele fout geven op de databank.

Toepassingsgebied: alle EPW-projecten met een aanvraagdatum voor 1 januari 2016 waarbij gebruik gemaakt wordt van een ventilator die dient voor ventilatie en verwarming.

Workaround: er is geen workaround mogelijk.

Status: zal opgelost zijn in 11.0.0 (zomer 2020)

03/10/2018 (9.5.2 en oudere versies)

Omschrijving: bij MAC-computers kan het gebeuren dat de pop-up vensters openen op de achtergrond, waardoor u deze niet meteen opmerkt. Dit probleem heeft te maken met JAVA.

Toepassingsgebied: alle MAC-gebruikers

Workaround: er is geen workaround mogelijk.

Status: zal opgelost zijn in 11.0.0 (zomer 2020)

 

Geldig voor alle aanvragen