Problemen met de energieprestatiedatabank en de EPB-software

Deze pagina geeft u een overzicht van de gekende problemen of bugs van de EPB-software 3G en de energieprestatiedatabank.

Energieprestatiedatabank

In de onderstaande lijst worden de geplande onbeschikbaarheden van de databank getoond.  Ook bij onverwachte problemen, kunt u hier de oorzaak van het probleem vinden en wanneer het probleem zal opgelost zijn.

Datum

Probleem/informatie

Status

     

EPB - software 3G

Wanneer u denkt een bug te hebben gevonden in de EPB-software 3G, kunt u hier nagaan of het VEA al op de hoogte is van het probleem en wat de status ervan is (bijvoorbeeld: 'wordt onderzocht' of 'zal opgelost zijn in de versie ... op xx/xx/20xx').
Let op: specifieke bugs en problemen (eigen aan uw PC of project) kunt u ons nog altijd melden

  • Sinds maandag 8 april is een nieuwe versie 10.0.3 van de EPB-software beschikbaar.  Deze wordt aangeboden via de automatische updates. U kunt de versie ook downloaden via onze website.
  • Vanaf dinsdag 23 april is het verplicht om EPB-aangiften en startverklaringen in te dienen met de versie 10.0.3 op de energieprestatiedatabank.
Datum en versie

Omschrijving en toepassingsgebied

Eventuele workaround en status

04/06/2019 (10.0.3 en ouder)

Omschrijving : Als de randisolatie niet volgens basisregel 1 (contactlengte) of 2 (tussengevoegd isolerend deel) aansluit op de isolatielaag van de buitengevel, moet de U-waarde van de vloer berekend worden alsof er geen randisolatie aanwezig is. Momenteel wordt deze randisolatie foutief in rekening gebracht in de berekening van de U-waarde van de vloer.

Toepassingsgebied: Alle projecten met aanvraagdatum vanaf 1 januari 2019 waarbij de vloer op volle grond beschikt over randisolatie die niet aansluit op de isolatielaag van de buitengevel volgens basisregel 1 of 2.

Workaround: Bij de vraag 'randisolatie' duidt u in dit geval 'neen' aan.

Status: Opgelost in v10.5.0

03/06/2019 (10.0.3 en ouder)

Omschrijving : Het rendement ndistr_heat_seci_m  wordt niet correct berekend als het afgiftesysteem gedetailleerd ingegeven wordt. Momenteel wordt dit rendement steeds gelijkgesteld aan 1.

Toepassingsgebied: Alle projecten met aanvraagdatum vanaf 1 januari 2019 die gebruik maken van de gedetailleerde berekening voor de ingave van het afgiftesysteem.

Workaround: Geen work-around mogelijk

Status: Ingepland om op te lossen in de eerste versie na v10.5.0

04/01/2019 (10.0.1 en ouder)

Omschrijving: De software berekent de reductiefactor op het niveau van de gedeelde ventilatorgroep in plaats van op het niveau van de EPB-eenheid.

Toepassingsgebied: Alle projecten met aanvraagdatum vanaf 1 januari 2019 die gebruik maken van een gedeelde ventilatorgroep met voorverwarming, zonder continue meting en waarvan de meetwaarden van de debieten gekend zijn.

Workaround: Geen work-around mogelijk

Status: Opgelost in v10.5.0

26/10/2018 (9.5.3)

Omschrijving : In de projectbibliotheek wordt de naam van een gebruikersmateriaal niet altijd onthouden.

Toepassingsgebied : Alle projecten

Workaround :  Geen work-around mogelijk.

Status : Opgelost in v10.5.0

03/10/2018 (9.5.2 en oudere versies)

Omschrijving: bij MAC-computers kan het gebeuren dat de pop-up vensters openen op de achtergrond, waardoor u deze niet meteen opmerkt. Dit probleem heeft te maken met JAVA.

Toepassingsgebied: alle MAC-gebruikers

Workaround: Geen workaround mogelijk.

Status: nog in te plannen

 

Geldig voor alle aanvragen