Bouwheer / Aangifteplichtige

Bent u de bouwheer, dus de houder van de bouwvergunning of melding? Dan bent u doorgaans de aangifteplichtige van uw bouwproject.

Let op: bij verkoop of vervreemding kan de aangifteplichtige wijzigen.

De aangifteplichtige is verplicht de EPB-eisen na te leven en erop toe te zien dat de administratieve procedure stipt gevolgd wordt. Als de eisen of procedure niet gerespecteerd zijn, krijgt de aangifteplichtige een boete. Concreet bent u verantwoordelijk voor:

Om u daarbij te laten helpen, moet u tijdig de volgende personen aanstellen:

  • de EPB-verslaggever
  • de architect
  • de ventilatieverslaggever

Geldig voor alle aanvragen

Printbaar overzicht
Regelgeving

Energiedecreet: art. 11.1.6/1 en 11.1.10 t.e.m. 11.1.12