Stavingsstukken

De aangifteplichtige is verantwoordelijk voor het verzamelen van de nodige stavingsstukken. Hij kan een aantal zaken in detail laten meerekenen of de verslaggever laten werken met standaardwaarden. Detailberekeningen kunnen leiden tot een lager en dus beter E-peil.

Als aangifteplichtige bent u ook verantwoordelijk voor het tijdig laten indienen van deze aangifte als voor het voldoen aan de EPB- eisen. U hebt er dus voordeel bij om stavingsstukken tijdig aan te leveren, zodat deze aangifte tijdig en correct gebeurt!

Onvoldoende stavingsstukken geven het risico op boetes voor het niet voldoen aan de EPB-eisen. In elke bouwfase houdt u als aangifteplichtige daarom best een aantal aspecten in de gaten.

Tip: gegevens uit de EPB-productgegevensdatabank zijn erkend. Voor die gegevens moet u geen extra staving opvragen bij fabrikanten of leveranciers.

Geldig voor alle aanvragen