Een EPC voor uw horeca-, handelszaak, kantoor, praktijk, B&B, ...

Verkopen of verhuren? EPC nodig vanaf 2020!

Wie zijn horeca- of handelszaak, kantoor, praktijk, B&B, ... verkoopt of verhuurt, moet vanaf 2020 over een geldig EPC beschikken. Er zijn enkele uitzonderingen.

Bovendien moeten een aantal elementen uit het EPC vermeld worden in advertenties of bekendmakingen waarin het pand te koop of te huur wordt aangeboden. De advertentieplicht geldt voor eigenaars, maar evenzeer voor makelaars, notarissen, ... 

Het EPC kan opgemaakt worden vanaf 2020.

Met dit nieuwe EPC willen we aandacht geven aan een belangrijke gebouwengroep waar nog veel energiewinst te halen is. We streven in Vlaanderen naar een energiezuinig gebouwenpark tegen 2050, zowel op de woningmarkt als bij de bedrijven en organisaties!

Wanneer een niet-residentieel gebouw of deel van een gebouw te koop of te huur aangeboden wordt, moet het over een EPC voor kleine niet-residentiële eenheden beschikken als het aan de volgende voorwaarden voldoet:

  1. Het gebouw of gebouwdeel heeft een niet-residentiële bestemming,
  2. De bruikbare vloeroppervlakte van het gebouw of gebouwdeel is niet groter dan 500 m²,
  3. Het aaneengesloten niet-residentiële geheel dat het gebouwdeel bevat mag niet groter zijn dan 1000 m².

Merk op: de laatste voorwaarde is alleen van toepassing wanneer er in het gebouw meerdere niet-residentiële eenheden aanwezig zijn.

De troeven van het EPC

Het EPC is een instrument om kopers, huurders en eigenaars in één oogopslag te informeren over de energetische prestaties van een gebouw. 

Net zoals op het EPC voor woongebouwen, krijgt u een label van A+ (zeer energiezuinig) tot F (zeer energieverslindend).

Het EPC voor kleine niet-residentiële gebouwen geeft aanbevelingen om te komen tot een energiezuinige renovatie. Ook verlichting krijgt hierbij aandacht. In een overzichtelijk stappenplan worden de meest prioritaire werken getoond. De bijhorende verbetering van het label wordt na de tabel weergegeven. In tegenstelling tot het EPC voor woningen worden in dit EPC geen prijsindicaties berekend voor de aanbevelingen.

 

kNR energielabel

Bekijk de folder en het communicatiefilmpje

Een compacte folder met de belangrijkste informatie om te bekijken, downloaden en bestellen.

Een filmpje legt het EPC kort en duidelijk uit.

Het EPC in detail

Vanaf 2020 kan u het EPC voor kleine niet-residentiële gebouwen laten opmaken door een energiedeskundige type A.

Vind hier

  • de brochure
  • een informatieve tekst
  • de presentatie van de infosessie
  • een filmpje (in de loop van november)
  • het EPC

en aanvullend tekst- en beeldmateriaal