Een EPC voor uw horeca-, handelszaak, kantoor, praktijk, B&B, ...

Verkopen of verhuren? EPC nodig vanaf 2020!

Wie zijn horeca- of handelszaak, kantoor, praktijk, B&B, ... verkoopt of verhuurt, moet vanaf 2020 over een geldig EPC beschikken. Er zijn enkele uitzonderingen.

Bovendien moeten een aantal elementen uit het EPC vermeld worden in advertenties of bekendmakingen waarin het pand te koop of te huur wordt aangeboden. De advertentieplicht geldt voor eigenaars, maar evenzeer voor makelaars, notarissen, ... 

Het EPC kan opgemaakt worden vanaf 2020.

Met dit nieuwe EPC willen we aandacht geven aan een belangrijke gebouwengroep waar nog veel energiewinst te halen is. We streven in Vlaanderen naar een energiezuinig gebouwenpark tegen 2050, zowel op de woningmarkt als bij de bedrijven en organisaties!

De troeven van het EPC

Het EPC is een instrument om kopers, huurders en eigenaars in één oogopslag te informeren over de energetische prestaties van een gebouw. 

Net zoals op het EPC voor woongebouwen, krijgt u een label van A+ (zeer energiezuinig) tot F (zeer energieverslindend).

Het EPC voor kleine niet-residentiële gebouwen geeft aanbevelingen om te komen tot een energiezuinige renovatie. Ook verlichting krijgt hierbij aandacht. In een overzichtelijk stappenplan worden de meest prioritaire werken getoond. De bijhorende verbetering van het label wordt na de tabel weergegeven. In tegenstelling tot het EPC voor woningen worden in dit EPC geen prijsindicaties berekend voor de aanbevelingen.

 

kNR energielabel

Welke gebouwen hebben een EPC voor kleine niet-residentiële eenheden nodig?

BESTEMMING

Het gaat over gebouwen en gebouwdelen waarin niet wordt gewoond, zoals kantoren, handelsruimtes, horeca, logeerfuncties en andere bestemmingen.

Industriële en religieuze gebouwen (bijvoorbeeld productiehallen en serres) vallen niet onder dit toepassingsgebied. Ook alleenstaande niet-residentiële gebouwen met een bruikbare vloeroppervlakte tot 50 m² en serres, stallen en werkplaatsen van een landbouwbedrijf hebben geen EPC nodig.

Er wordt steeds gekeken naar de feitelijke toestand; bijvoorbeeld een appartement dat gebruikt wordt als boekhoudkantoor, wordt gezien als een kleine niet-residentiële eenheid.

OPPERVLAKTEGRENS

Soms maakt de niet-residentiële bestemming deel uit van een groter gebouw. Ook voor deze gebouwdelen zal een EPC moeten opgesteld worden. Ga echter alle voorwaarden na, want is mogelijk dat het niet over een kleine maar een grote niet-residentiële eenheid gaat:

  • De bruikbare vloeroppervlakte van het gebouw of het gebouwdeel is niet groter dan 500 m²;
  • Als het gaat over een gebouwdeel dat deel uit maakt van een groot niet-residentieel gebouw, mag de bruikbare vloeroppervlakte van het volledige gebouw niet groter zijn dan 1000 m².

Bijvoorbeeld,  een kledingwinkel in een winkelstraat met een bruikbare vloeroppervlakte van 90 m² heeft een EPC voor kleine niet-residentiële gebouwen nodig zijn bij verkoop of verhuur. Een kledingwinkel van dezelfde grootte in een groot winkelcentrum valt echter niet onder het EPC voor kleine niet-residentiële gebouwen, omdat het winkelcentrum een oppervlakte heeft die groter is dan 1000 m².

  • Als er in het gebouw zowel residentiële als niet-residentiële bestemmingen aanwezig zijn, wordt er gekeken naar de gezamenlijke bruikbare vloeroppervlakte van de aaneengesloten niet-residentiële gebouwdelen. Raadpleeg hiervoor uw energiedeskundige.

Het onderscheid op basis van de oppervlakte van het niet-residentiële gebouw wordt gemaakt omdat bij grotere gebouwen de opbouw, de installaties en gebruikte (bouw)technieken complex en uniek kunnen zijn, wat een  andere aanpak en methodiek vraagt.  Op termijn zal ook het EPC voor grote niet-residentiële gebouwen verplicht worden.

 

voorbeeld wat is een kNR