Projectcategorieën groene stroom voor installaties met startdatum van 15 september 2020 tem 31 december 2020

Eén van de voorwaarden om groenestroomcertificaten te ontvangen is dat de installatie een projectcategorie heeft. Als er voor uw installatie met startdatum na 1 januari 2013 geen projectcategorie is, kan u geen groenestroomcertificaten verkrijgen.

De representatieve projectcategorieën voor groene stroom zijn bepaald in artikel 6.2/1.2 van het Energiebesluit. De representatieve projectcategorie bepaalt samen met de startdatum welke bandingfactor voor de installatie van toepassing is.

Let op, installaties die elektriciteit produceren uit biogas of biomassa met datum van indienstneming na 25 december 2021 of met een startdatum vanaf 1 juli 2019, moeten een kwalitatieve warmte-krachtinstallatie zijn om recht te hebben op groenestroomcertificaten.

Wijzigingen aan de installatie moet u onmiddellijk melden aan VEKA, of in het geval van zonne-energie aan de netbeheerder. Als de wijziging van een project tot gevolg heeft dat de installatie niet meer binnen de projectcategorie valt, zal u geen groenestroomcertificaten (meer) ontvangen.

Onderstaand schema geeft een overzicht van de projectcategorieën voor groenestroominstallaties met startdatum van 15 september 2020 tot en met 31 december 2020.

Stroomschema met de projectcategorieën groene stroom voor installaties met startdatum van 15 september 2020 tem 31 december 2020

pdf bestandStroomschema projectcategorieën groenestroominstallaties met startdatum van 15 september 2020 tem 31 december 2020 (887 kB)

Als uw installatie nog niet in werking is, maar wel over alle vergunningen beschikt, kan u een principeaanvraag indienen. Zo ligt de startdatum en de bandingfactor vast voor dat project.