Strategische ecologiesteun (STRES)

Ondernemingen kunnen voor groene investeringen in "strategische" spitstechnologie in het Vlaamse Gewest een subsidie verkrijgen van Agentschap Innoveren & Ondernemen. De minimum investering bedraagt €3 miljoen. Het steunpercentage varieert van 20 tot 40% en is afhankelijk van de performantie van de technologie (kosteneffectiviteit), de grootte van de onderneming(kmo of go) en de aanvaarde meerkost van de essentiële componenten.

Met deze steunmaatregel wil de Vlaamse Overheid ondernemingen stimuleren om te investeren in ecologietechnologieën die omwille van hun unieke bedrijfsspecifieke karakter niet kunnen gestandaardiseerd worden en daardoor niet voorkomen op de limitatieve technologieënlijst (LTL) van de ecologiesteun. De steun wordt verleend door het Agentschap Innoveren & Ondernemen en dient voor de start van de investeringen aangevraagd te worden.

Meer informatie op de website van Agentschap Innoveren en Ondernemen.

Published on: 
23-08-2017