Meerdere installaties op 1 aansluitingspunt

Als u achter 1 aansluitingspunt verschillende types productie-installaties wilt aansluiten, bijvoorbeeld een windturbine en een warmte-krachtinstallatie, dan moet elke installatie zijn eigen productiemeter hebben. Dit komt omdat de bandingfactor en de hoogte van de minimumsteun kan verschillen. Deze opdeling is ook belangrijk voor de correcte berekening van de garanties van oorsprong (GvO's).

Vermeld bij het indienen van uw aanvraagdossier voor het verkrijgen van groenestroomcertificaten, alle bestaande of geplande installaties. Geef deze duidelijk weer in het energiestroomdiagram.

Windpark met verschillende windturbines

In het kader van de toekenning van groenestroomcertificaten is één aansluitpunt voor een windmolenpark met verschillende windturbines toegestaan. Deze verschillende turbines moeten duidelijk weergegeven worden in het energiestroomdiagram.

 

Energiestroomdiagram windpark
Published on: 
01-08-2019