Aanvraagformulier

Conform artikel 7.11.3.§1. van het Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 betreft de invoering van een steunregeling voor kleine en middelgrote windturbines, is één van de criteria om een ontvankelijke steunaanvraag in te dienen, het gebruiken van de voorziene formulieren. U kan deze regelgeving consulteren op de pagina ‘Wetgeving’.

  • het online-aanvraagformulier

Om in aanmerking te komen voor steun, moet het online-aanvraagformulier gebruiken.
Het formulier is enkel online beschikbaar tijdens de duur van een call (de meest recente call eindigde op 31 augustus 2020).

Opgelet: u kan het formulier niet tussentijds opslaan, het moet volledig ingevuld worden voor het indienen.

Hulp bij het invullen en indienen van uw aanvraag

Published on: 
17-06-2019