Aanvraagformulier

Conform artikel 7.11.3.§1. van het Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 betreft de invoering van een steunregeling voor kleine en middelgrote windturbines, is één van de criteria om een ontvankelijke steunaanvraag in te dienen, het gebruiken van de voorziene formulieren. U kan deze regelgeving consulteren op de pagina ‘Wetgeving’.

  • het online-aanvraagformulier

Om in aanmerking te komen voor steun, moet dit aanvraagformulier gebruiken.
Dit formulier blijft online beschikbaar tot het einde van de tweede call, namelijk tot en met 30 mei 2019.

Opgelet: u kan het formulier niet tussentijds opslaan, het moet volledig ingevuld worden voor het indienen.

Hulp bij het invullen en indienen van uw aanvraag