Aanvraagprocedure

Hoe aanvragen?

  • U houdt een kopie van de factuur of een betalingsbewijs ter beschikking van de belastingadministratie.
  • U vult de betreffende codes in op de belastingaangifte.

Verplichte vermelding op factuur

Er zijn geen vaste formulieren die moeten ingevuld worden voor het verkrijgen van de fiscale voordelen voor energiebesparende maatregelen. Op de factuur of de bijlage moet de de aannemer wel een aantal verplichte vermeldingen maken:

  • het adres waar de werken werden uitgevoerd ;
  • de verdeling van de kosten opgeven tussen de dakisolatie afzonderlijk en eventuele andere werken ;
  • de volgende formule bevatten : “Verklaring met toepassing van artikel 6311 van het KB/WIB 92 betreffende de uitgevoerde werken die zijn bedoeld in artikel 14524 §1 eerste lid, 1° tot 6° van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992 
    Ik, ondergetekende ............, bevestig dat het gebruikte isolatiemateriaal een thermische weerstand R heeft groter dan of gelijk aan 4,5 vierkante meter Kelvin per Watt ;
  • ouderdom van de woning op de datum van de werken. De werken zijn uitgevoerd in een woning die, volgens de informatie verstrekt door (naam van de personen vermeld op de factuur) sedert ten minste vijf jaar in gebruik is genomen als woning op (datum van de aanvang van de werken) (datum, naam en handtekening).

Voordelen tax-on-web

Vul uw belastingaangifte bij voorkeur in via Tax-on-Web. Via tax-on-web vindt u handige tools om de in te brengen bedragen voor de energiebesparende investeringen te berekenen. Uw belastingaangifte gaat sneller via het elektronische loket van tax-on-web. Als u uw belastingaangifte indient via Tax-on-Web, dan moet u de facturen en de betaalbewijzen bewaren voor een eventuele controle door de belastingdienst. Als uw belastingaangifte correct is ingevuld, weet u bovendien onmiddellijk hoeveel belastingen u binnenkort terugkrijgt van de fiscus, of hoeveel u eventueel nog moet bijbetalen.

Meer informatie

omzendbrief