Aanvraagprocedure

De eerste call is afgelopen. Er kunnen geen aanvrager meer ingediend worden. Het openen en de looptijd van de volgende call is nog niet gekend. Van zodra mogelijk houden wij u via de website op de hoogte.

De aanvrager dient een steunaanvraag in via het elektronische aanvraagformulier. Het gebruik van dit aanvraagformulier is verplicht. Het formulier moet volledig en correct worden ingevuld. Een handleiding en sjablonen helpen u hierbij.

Let op, per windturbine kan hoogstens één steunaanvraag ingediend worden binnen een call. Na de uiterste datum van indiening kunnen geen aanvragen meer worden ingediend in het kader van deze oproep. Er zijn dan ook geen wijzigingen meer mogelijk in de ingediende projectvoorstellen.