Aanvraagprocedure

De aanvrager dient een steunaanvraag in via het elektronische aanvraagformulier. Het gebruik van dit aanvraagformulier is verplicht. Het formulier moet volledig en correct worden ingevuld.

Let op, per windturbine kan hoogstens één steunaanvraag ingediend worden binnen deze call. Na de uiterste datum van indiening kunnen geen aanvragen meer worden ingediend in het kader van deze oproep. Er zijn dan ook geen wijzigingen meer mogelijk in de ingediende projectvoorstellen.