Aanvraagprocedure

De tweede call opent op 28 maart 2019 en loopt tot en met 30 mei 2019. Vanaf het openen van de call kunnen aanvragen ingediend worden.

De aanvrager dient een steunaanvraag in via het elektronische aanvraagformulier. Het gebruik van dit aanvraagformulier is verplicht. Het formulier moet volledig en correct worden ingevuld. Een handleiding en sjablonen helpen u hierbij.

Let op, per windturbine kan hoogstens één steunaanvraag ingediend worden binnen een call. Na de uiterste datum van indiening kunnen geen aanvragen meer worden ingediend in het kader van deze oproep. Er zijn dan ook geen wijzigingen meer mogelijk in de ingediende projectvoorstellen.

Rangschikking van de winnende projecten van de eerste call.