Bandingfactor wind met startdatum 2013

De startdatum van een installatie bepaalt de bandingfactor. In de praktijk kan de startdatum nog voor de effectieve datum van indienstname liggen.

Jaarlijks herberekent het VEKA de bandingfactoren voor bestaande installaties (actualisatie). Wijkt de herberekening meer dan 2% af van de geldende bandingfactor, dan kan de bandingfactor aangepast worden.

In de tabel ziet u voor elke periode de geldende bandingfactor en tussen de haakjes hoeveel kWh de installatie tijdens deze periode moet produceren voor een groenestroomcertificaat.

startdatum 2013

bandingfactor (productie per certificaat)

vanaf 1 augustus 2021 0,899 (1112 kWh)
1 augustus 2020 - 31 juli 2021 0,889 (1124 kWh)
1 augustus 2019 - 31 juli 2020 0,889 (1124 kWh)
1 augustus 2018 - 31 juli 2019 0,889  (1124 kWh)
3 augustus 2017 - 31 juli 2018 0,889 (1124 kWh)
1 augustus 2016 - 2 augustus 2017 0,889 (1124 kWh)
23 augustus 2015 - 31 juli 2016 0,889 (1124 kWh)
1 augustus 2014 - 22 augustus 2015 0,889 (1124 kWh)
1 januari 2013 - 31 juli 2014 0,800 (1250 kWh)

 

In detail

De bandingfactor wordt vastgelegd in het ministerieel besluit. De projectcategorie voor wind is “2° nieuwe installaties met betrekking tot windenergie op land, met een maximaal vermogen per turbine tot en met 4 MWe”.

De actualisaties van de bandingfactoren zijn opgenomen in de evaluatierapporten. Windturbines vallen onder GS categorie 4.

Published on: 
01-07-2019