Bandingfactor wind met startdatum 2018

De startdatum van een installatie bepaalt de bandingfactor. In de praktijk kan de startdatum nog voor de effectieve datum van indienstname liggen.

Jaarlijks herberekent het VEKA de bandingfactoren voor bestaande installaties (actualisatie). Wijkt de herberekening meer dan 2% af van de geldende bandingfactor, dan kan de bandingfactor aangepast worden.

In de tabel ziet u voor elke periode de geldende bandingfactor en tussen de haakjes hoeveel kWh de installatie tijdens deze periode moet produceren voor een groenestroomcertificaat.

startdatum 1 januari 2018 bandingfactor (productie per certificaat)
vanaf 1 augustus 2021 0,532 (1879 kWh)
1 augustus 2020 - 31 juli 2021 0,479 (2087 kWh)
1 augustus 2019 - 31 juli 2020 0,467 (2141 kWh)
1 augustus 2018 - 31 juli 2019 0,611 (1636 kWh)
1 januari 2018 - 31 juli 2018 0,629 (1589 kWh)
In detail

De bandingfactor wordt vastgelegd in het ministerieel besluit. De projectcategorie voor wind is “2° nieuwe installaties met betrekking tot windenergie op land, met een bruto nominaal vermogen per turbine
groter dan 10 kWe tot en met 4 MWe”.

De actualisaties van de bandingfactoren zijn opgenomen in de evaluatierapporten. Windturbines vallen onder GS categorie 4.

Published on: 
01-07-2019