Bandingfactor wind met startdatum 2019

De startdatum en vastgelegde representatieve projectcategorie van een installatie bepaalt de bandingfactor. De startdatum kan voor de effectieve datum van indienstname liggen.

Jaarlijks herberekent het VEKA de bandingfactoren voor bestaande installaties (actualisatie). Wijkt de herberekening meer dan 2% af van de geldende bandingfactor, dan kan de bandingfactor aangepast worden. De actualisaties van de bandingfactoren zijn opgenomen in de evaluatierapporten (deel 2). De bandingfactor wordt vastgelegd in het ministerieel besluit.

In de tabel ziet u voor elke periode de geldende bandingfactor en tussen de haakjes hoeveel kWh de installatie tijdens deze periode moet produceren voor een groenestroomcertificaat. Het vermogen is het maximaal AC-vermogen van de omvormer.

startdatum vanaf 1 januari 2019 geen projectcategorie cat. 4a cat. 4/1a
met burgerparticipatie ≤300 kW >300 en <3000 kW 3000 en ≤4500 kW
vanaf 1 augustus 2021 n.v.t. 0,435 (2298 kWh) 0,332 (3012 kWh)
1 augustus 2020 - 31 juli 2021 n.v.t. 0,378 (2645 kWh) 0,275 (3636 kWh)
1 augustus 2019 - 31 juli 2020 n.v.t. 0,353 (2832 kWh) 0,249 (4016 kWh)
1 januari 2019 - 31 juli 2019 n.v.t. 0,476 (2100 kWh) 0,373 (2680 kWh)

 

startdatum vanaf 1 januari 2019 geen projectcategorie cat. 4b cat. 4/1b
zonder burgerparticipatie ≤300 kW >300 en <3000 kW 3000 en ≤4500 kW
vanaf 1 augustus 2021 n.v.t. 0,432 (2314 kWh) 0,330 (3030 kWh)
1 augustus 2020 - 31 juli 2021 n.v.t. 0,375 (2666 kW) 0,273 (3663 kWh)
1 augustus 2019 - 31 juli 2020 n.v.t. 0,351 (2849 kWh) 0,248 (4032 kWh)
1 januari 2019 - 31 juli 2019 n.v.t. 0,474 (2109 kWh) 0,371 (2695 kWh)

Voor windprojecten met een startdatum vanaf 1 januari 2019 wijzigde het volgende:

  • De steunperiode is 20 jaar (voorheen was dit 15 jaar).
  • De representatieve projectcategorie voor windinstallaties werd opgesplitst.
  • Nieuwe windprojecten met de financiële participatie van burgers (burgerparticipatie) hebben een hogere bandingfactor. Let op, het project moet gedurende de volledige steunperiode voldoen aan de voorwaarde van burgerparticipatie.
  • Er is geen representatieve projectcategorie voor windturbines die kleiner of gelijk zijn aan 300 kW. Deze kunnen steun aanvragen via de call groene stroom.

 

In detail

De representatieve projectcategorieën vindt u in artikel 6.2/1.2 van het Energiebesluit en bijlage III/1 (hoofdstuk 3 Parameterwaarden). Voor wind zijn er volgende projectcategorieën (versie Energiebesluit 01/01/2019 - 14/09/2020):

Beschrijving representatieve projectcategorie volgens artikel 6.2/1.2 Beschrijving volgens bijlage III/1

2°a/1: nieuwe installaties met betrekking tot windenergie op het land, met een bruto nominaal vermogen per turbine groter dan 300 kWe tot 3 MWe: waarbij het project voorziet in burgerparticipatie

cat. 4a: nieuwe installaties met betrekking tot windenergie op het land, met een bruto nominaal vermogen per turbine groter dan 300 kWe tot 3 MWe, waarbij het project voorziet in burgerparticipatie
2°a/2: nieuwe installaties met betrekking tot windenergie op het land, met een bruto nominaal vermogen per turbine groter dan 300 kWe tot 3 MWe: andere projecten cat. 4b: nieuwe installaties met betrekking tot windenergie op het land, met een bruto nominaal vermogen per turbine groter dan 300 kWe tot 3 MWe die niet vallen onder cat. 4a
2°b/1: nieuwe installaties met betrekking tot windenergie op het land, met een bruto nominaal vermogen per turbine vanaf 3 MWe tot en met 4,5 MWe: waarbij het project voorziet in burgerparticipatie cat. 4/1a: nieuwe installaties met betrekking tot windenergie op het land, met een bruto nominaal vermogen per turbine vanaf 3 MWe tot en met 4,5 MWe, waarbij het project voorziet in burgerparticipatie
 2°b/2 nieuwe installaties met betrekking tot windenergie op het land, met een bruto nominaal vermogen per turbine vanaf 3 MWe tot en met 4,5 MWe: andere projecten cat. 4/1b: nieuwe installaties met betrekking tot windenergie op het land, met een bruto nominaal vermogen per turbine vanaf 3 MWe tot en met 4,5 MWe die niet vallen onder cat. 4/1a

 

Published on: 
09-07-2019