Renovatiepact

Wat willen we bereiken?

Tegen 2050 willen we dat elk huis en elk appartement even energiezuinig is als een energetisch performante nieuwbouwwoning.

koppel bekijkt de renovatiewerken in hun woning

Via samenwerking met verschillende beleidsdomeinen en diverse stakeholders trachten we een optimale instrumentenmix te ontwikkelen die leidt tot meer en grondigere renovaties.

Na de opstart eind 2014 werd al heel wat werk verricht.

U vindt in het archief nog heel wat relevante documenten en verslagen.

Omdat een grondige verbetering van de energieprestatie van het Vlaamse woningenbestand nodig is om het energieverbruik drastisch te beperken.

Published on: 
12-06-2020