Historiek van het Renovatiepact

Een coherent actieplan uitwerken dat, in een korte-, halflange- en langetermijnperspectief, leidt tot een sterke verhoging van de renovatiegraad van ons Vlaams woningpatrimonium en de energieprestatie ervan optimaliseert tot het bijna-energieneutraal niveau.

Een werk in fases
grafische voorstelling renovatiepact

Niet enkel het opwaarderen van het Vlaamse woningpark tot de langetermijndoelstelling zal in verschillende fasen verlopen, ook het concretiseren van het Renovatiepact zelf verloopt in fases.

De eerste fase liep van december 2014 tot medio 2015. De tweede fase loopt van het najaar van 2015 tot medio 2016.

In december 2014 werd het startschot gegeven voor het Renovatiepact. Tot midden 2015 gingen verschillende werkgroepen aan de slag om de krijtlijnen van het pact uit te tekenen.

De tweede fase begon in het najaar van 2015. Er werd in verschillende werven samengewerkt aan bepaalde subthema's.

Het Energierenovatieprogramma 2020: de voorloper van het Renovatiepact

In 2007 lanceerde de Vlaamse overheid het Energierenovatieprogramma 2020. In dat kader werden enkele studies uitgevoerd die hieronder bij wijze van archief nog worden opgelijst.

Published on: 
20-12-2019