Renovatiepact: de tweede fase

Doelstelling tweede fase

Op zo kort mogelijke termijn, maar met voldoende draagvlak bij de stakeholders, tot de concrete uitwerking komen van de hefboomacties, de zogenaamde werven, waarvan de krijtlijnen in fase 1 werden uitgetekend. De concretisering van deze werven is cruciaal voor het welslagen van het Renovatiepact.

De verdere concretisering van bepaalde werven zal meer tijd vragen dan andere. Daarom zal het ook nodig zijn dat wordt gewerkt met een verschillende tijdshorizon voor de verschillende werven, met eventueel tussentijdse deadlines.

Planning tweede fase

De volgende timing wordt vooropgesteld:

 • September 2015: samenstelling van de werkgroepen voor de werven, inclusief aanduiding van de trekker-coördinator en ondersteunend ambtenaar. De beperkte werkgroepen worden samengesteld in overleg tussen de trekker-coördinator en het VEA.
 • Oktober-november 2015: werkgroepen komen samen en maken de concrete planning op voor hun werkzaamheden voor de concretisering van de toegewezen hefboomactie. Werkgroepen komen vervolgens in principe maandelijks samen om de mijlpalen van het planningsdocument te realiseren.
 • 16 december 2015: studiedag over het Renovatiepact, met o.a. een presentatie over de stand van zaken van de tweede fase.
 • 6 januari 2016: samenkomst van de overkoepelende beperkte stuurgroep voor de validatie van de planningsdocumenten van de werkgroepen.
 • 18 maart 2016: samenkomst van de overkoepelende beperkte stuurgroep.
 • Maart 2016: samenkomst van de voltallige stuurgroep.
 • 11 mei 2016: samenkomst van de overkoepelende beperkte stuurgroep om de resultaten van fase 2 af te sluiten.
Beperkte stuurgroep

Een beperkte stuurgroep van maximum 10 leden zal voor fase 2 van het Renovatiepact de rol van Directiecomité opnemen. De beperkte stuurgroep zal zorgen voor de opvolging van de uitvoeringsplanning van de werkgroepen en ingrijpen indien de vooropgestelde planning of resultaten niet worden behaald. De leden beschikken over de competenties en het netwerk om aan de werven impulsen te geven.

Samenstelling:                                                                                   

 • Christel Verhas
 • Griet Verbeeck
 • Helmer Rooze
 • Jan Turf
 • Jef Lembrechts
 • Johan Vanderbiest
 • Kati Lamens
 • Luc Peeters
 • Peter Suys

 

De werven in de tweede fase

Langetermijndoelstelling verder concreet uitwerken en opvolgingsindicator vastleggen.

Uitwerken Renovatieadvies.

Financiële ondersteuningsmaatregelen uitwerken.

Verplichtingen

Een meer geïntegreerd beleidskader

Het concept van de woningpas verder concreet uitwerken.

Kennisplatform goede actievoorbeelden.

Business modellen en demonstratieprojecten.

Energiearmoedeprogramma

Communicatie

Published on: 
10-12-2018