Beleidsnota en Beleidsbrieven Energie

Een beleidsnota geeft de grote strategische keuzen en opties van het beleid voor de duur van de regeerperiode weer. De nota is de weergave van de visie van de functioneel bevoegde minister en vormt de basis van een debat in het Vlaams Parlement. In voorkomend geval zullen de uitvoeringsmaatregelen, daar waar nodig, ter goedkeuring aan de Vlaamse Regering of het Vlaams Parlement worden voorgelegd.

Beleidsnota Energie 2014-2019 (pdf)

Een beleidsbrief bevat een overzicht van de uitvoering van de begroting voor een lopend begrotingsjaar en een prognose over de beleidsinvulling tijdens het volgende begrotingsjaar. In het jaar waarin een beleidsnota wordt opgemaakt, is er geen beleidsbrief.
 

pdf bestandBeleidsbrief Energie 2015-2016 (990 kB)