BEN-acties beleid

Energiebeleid het pad naar BEN

Het vastleggen van een langetermijnpad van de energieprestatie-eisen brengt stabiliteit in de bouwsector, die op zijn beurt de transitie naar de BEN-bouwstandaard stimuleert.

Voor overheden is de BEN-eis al verplicht vanaf 2019. De voorbeeldrol van de overheden (nationaal, regionaal en lokaal), zowel voor renovatie als nieuwbouw, zal een positieve invloed hebben op de marktontwikkeling van BEN-gebouwen.

Langetermijnpad E-peil

 • actie 19.1. Het verstrengingspad van de energieprestatie-eisen voor nieuwe gebouwen vastleggen - coördinatie: VEKA
 • actie 19.2. Tweesporenbeleid met langetermijnpad voorlopers vastleggen (schaduwpad) - coördinatie: VEKA
 • actie 19.3. Verplicht minimumniveau hernieuwbare energie in woningen - coördinatie: VEKA
 • actie 19.4. Communicatie over langetermijnpad E-peil - coördinatie: VEKA
 • actie 20. Ontwikkelen van een geïntegreerde berekeningsmethode - coördinatie: VEKA
 • actie 21. Pad voor nieuwe sociale woningbouw naar bijna-energieneutraal - coördinatie: VMSW

Voorbeeldrol overheidsgebouwen

 • actie 22.1./ 2.en 3. Sensibilisatie van en informatie voor overheden - coördinatie: Provinciale steunpunten duwobo
 • actie 22.4. Standaard BEN-aanbestedingen voor overheidsgebouwen - coördinatie: kabinet van de Vlaamse minister-president
 • actie 23.1. BEN-gebouwen lokale besturen - coördinatie: Provinciale steunpunten duwobo
 • actie 23.2. Realisatie BEN-overheidsgebouwen voor 2019 - coördinatie: Facilitair Bedrijf
 • actie 23.3. Doorgedreven energetische renovatie overheidsgebouwen - coördinatie: Facilitair Bedrijf
 • actie 23.4. Huren BEN-overheidsgebouwen - coördinatie: Facilitair Bedrijf
Vorderingen BEN-actieplan

Volg de vorderingen van de acties in het halfjaarlijks pdf bestand BEN-monitoringrapport (948 kB).

Published on: 
18-01-2018