BEN-acties communicatie

Communicatie over BEN

Met de huidige technologieën is het perfect mogelijk om bijna-energieneutraal te bouwen. De kennis hierover is nog te beperkt. Dit kan leiden tot vooroordelen, onjuiste beslissingen, verkeerde uitvoeringen en verkeerd gefaseerde renovaties…
Communicatie, met als doel informatie te verstrekken en te sensibiliseren, is essentieel om een breed draagvlak te verkrijgen voor de marktontwikkeling van BEN-gebouwen.

Sensibiliserings- & informatiecampagnes

  • actie 8. Branding merk ‘BEN’- coördinatie: VEKA
  • actie 9. Oprichten van kennisplatforms - coördinatie: WTCB
  • actie 10. Sensibiliserings- & informatiecampagnes gericht naar voorlopers - coördinatie: VEKA

Demonstratieprojecten

  • actie 11.1. Ontwikkeling van residentiële demonstratieprojecten - coördinatie: VEKA
  • actie 11.2. Ontwikkeling van niet-residentiële demonstratieprojecten - coördinatie: VEKA

Valorisatie kwalitatieve uitvoering

  • actie 12.1. Advies residentiële gebouwen - coördinatie: Provinciale steunpunten duwobo
  • actie 12.2. Advies niet-residentiële gebouwen - coördinatie: Provinciale steunpunten duwobo
  • actie 13. Handleiding BEN-gebouwen - coördinatie: VEKA
  • actie 14. Handleiding doorgedreven energetische renovatie - coördinatie: VEKA
Published on: 
18-01-2018