BEN-acties financiering

Financiering van BEN-gebouwen

BEN-bouwen moet betaalbaar blijven. De (vaak beperkte) initiële meerkost blijkt nog een belangrijk knelpunt dat de bouwheer weerhoudt om BEN te bouwen.

Financiële stimulansen en alternatieve financieringsmethodes die rekening houden met de totale actuele kost over de ganse economische levensduur zijn noodzakelijk om van een voorlopersmarkt naar een groei- en volumemarkt te evolueren. Een adequate financieringshulp kan een effect op grote schaal teweeg brengen.

Vanuit financieel perspectief is BEN-bouwen nu al een meerwaarde omdat de bouwheer enerzijds meer kan afbetalen dankzij een lagere energiefactuur. Anderzijds is een BEN-gebouw meer waardevast doordat er nu al wordt gebouwd volgens de (energie)standaard van 2021.

Onderzoek & ontwikkeling

  • actie 15. Opschuivende voorwaarden stimuli - coördinatie: Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA)
  • actie 16. Koppeling ondersteuning aan de globale verbetering van de energieprestatie - coördinatie: VEKA

Financieringsmiddelen

  • actie 17. Erkenning energieprestatie door financiële sector - coördinatie: VEKA

Derdepartijfinanciering

  • actie 18. Derdepartijfinanciering voor doorgedreven energetische renovaties - coördinatie: Agentschap Ondernemen
Vorderingen BEN-actieplan

Volg de vorderingen van de acties in het halfjaarlijkspdf bestand BEN-monitoringrapport (948 kB).

Published on: 
18-01-2018