BEN-acties innovatie

Meer innovatie in de bouwsector

De transitie naar BEN loopt langs een experimenteel groeipad, waarbij innovatie over heel de bouwketen noodzakelijk is. Innovatie houdt een versnelde marktintroductie van technologie en concepten in. Het behoud van technische bouwkwaliteit en wooncomfort aan een betaalbare prijs  staan mee voorop.

Deze innovatie moet ondersteund worden op drie niveaus:

 1. Onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe technologieën en systemen, concepten, processen, business modellen, ondersteunende tools.
 2. De doorstroming van o.a. nieuwe technologieën en systemen, concepten  naar de volumemarkt. Ook de versterking van de (publieke en private) vraagzijde en betere marktvoorwaarden zijn hierbij van belang.
 3. Versterken van de competitiviteit van de Vlaamse bouwsector in een internationale context van slimme specialisaties.

Om in 2021 BEN-gebouwen te kunnen realiseren, zullen geïntegreerde technologische oplossingen (‘cross-sectoriële’ innovatie) nodig zijn waarin verschillende gebouwdimensies (isolatie, verwarming, koeling, ventilatie, beglazing, zonwering en hernieuwbare energietechnologieën) op een geïntegreerde wijze worden geoptimaliseerd.

Onderzoek & ontwikkeling

 • actie 1. Optimalisatie onderzoek en ontwikkeling innovatie - coördinatie: IWT
 • actie 2.1. Doelgroep voorlopers aanbodzijde in kaart brengen - coördinatie: PHP
 • actie 2.2. Doelgroep voorlopers vraagzijde in kaart brengen - coördinatie: PHP
 • actie 3. EPB-kader voor valorisatie van innovatieve systemen of technologieën - coördinatie: VEKA
 • actie 4.1. Bevorderen van luchtdichtheid van gebouwenschil - coördinatie: WTCB
 • actie 4.2. Studie minimale luchtdichtheidseisen - coördinatie: VEKA
 • actie 4.3. Bevorderen optimaal installeren en gebruiken van ventilatiesystemen - coördinatie: WTCB

Doorgroei naar volumemarkt

 • actie 5. Van demo- naar volumemarkt - coördinatie: VEKA

Vorderingen BEN-actieplan

Volg de vorderingen van de acties in het halfjaarlijkspdf bestand BEN-monitoringrapport (948 kB).

Published on: 
18-01-2018