BEN-acties kwaliteit

Nood aan kwaliteit

Om de levensduur en efficiëntie van een BEN-gebouw te maximaliseren, moeten het ontwerp, de uitvoering en het onderhoud kwalitatief zijn.

Kennisopbouw bij de betrokken partijen is van groot belang. Wanneer dat ontoereikend is om de nodige kwaliteit te verzekeren, moet gedacht worden aan een meer formeel kwaliteitskader waarbij zij die investeren in kwaliteit dit ook gevaloriseerd zien.

Kennisverhoging

  • actie 6.1. Overzicht en roadmap professionele vorming in de bouwsector - coördinatie: FVB - WTCB
  • actie 6.2. Van energiebewust naar BEN-architect - coördinatie: NAV
  • actie 6.3. Energiebewuste aannemer - coördinatie: Bouwunie
  • actie 6.4. Specifieke infosessies of vormingen voor bouwprofessionelen - coördinatie: FVB
  • actie 6.5. Vormingen voor vastgoedsector & verenigingen van eigenaars - coördinatie: VIVO - BIV
  • actie 6.6. Vormingen voor bouwheren - coördinatie: Provinciale steunpunten duwobo
  • actie 6.7. Opleidingen voor bouwprofessioneel van de toekomst - coördinatie: AKOV
  • actie 6.8. Train de trainer - coördinatie: FVB

Valorisatie kwalitatieve uitvoering

  • actie 7.1/2. en 3. Kwaliteitskader in de bouwsector - coördinatie: VEA
  • actie 7.4. Stimuleren van bouwteams met energie-adviseur - coördinatie: NAV
Vorderingen BEN-actieplan

Volg de vorderingen van de acties in het halfjaarlijkspdf bestand BEN-monitoringrapport (948 kB).

Published on: 
18-01-2018