Gebruiksvoorwaarden BEN-campagnebeeld

Basisvoorwaarden:

HET BEN-CAMPAGNEBEELD IS GEEN KWALITEITSLABEL. Het is een communicatiemiddel om bijna-energieneutraal (ver-)bouwen op een eenduidige manier te promoten.

  • Het BEN-campagnebeeld is eigendom van het VEKA.
  • De gebruiker heeft het BEN-eisenpakket doorgenomen en begrepen en engageert  zich om de meerwaarde van BEN-bouwen/-verbouwen actief te promoten bij  zijn/haar (potentiële) klanten.
  • De gebruiker zal het campagnebeeld/materiaal niet doorgeven aan derden.
  • De gebruiker zal het campagnebeeld/materiaal gebruiken volgens de richtlijnen beschreven in de handleiding die overgemaakt wordt na goedkeuring van de aanvraag.
  • Het VEKA kan de toestemming voor gebruik van het communicatiebeeld intrekken, indien zij van mening is dat de gebruiksvoorwaarden niet gerespecteerd worden.
  • Het VEKA is vrij om in de toekomst bijkomende voorwaarden op te leggen voor het gebruik van het campagnebeeld (zoals vb. volgen van een relevante opleiding).

Specifieke voorwaarden, afhankelijk van de gebruikersgroep:

In tabel 1 kunt u nagaan tot welke groep u behoort, in tabel 2 (onderaan deze pagina) vindt u de specifieke engagementen voor de groepen 

  BEN-voorlopersgroepen
groep 1 architecten, bouwadviseurs, energieverslaggevers, energiedeskundigen, studiebureaus
groep 2 algemene bouwondernemingen
groep 3 aannemers (deelprojecten) en installateurs van kleinschalige groene energietoepassingen (zoals zonneboiler, zonnepanelen, warmtepomp, houtpelletketels, micro-WKK) en energiebesparende investeringen (zoals isolatie van dak, muur en vloer, ventilatiesystemen, energiezuinige verwarmingstoestellen)
groep 4 fabrikanten en verdelers van kleinschalige groene energietoepassingen (zoals zonneboiler, zonnepanelen, warmtepomp, houtpelletketels, micro-WKK) en energiebesparende investeringen (zoals isolatie van dak, muur en vloer, ventilatiesystemen, energiezuinige verwarmingstoestellen)
groep 5 kredietinstellingen
groep 6 overheden, intermediaire organisaties en federaties
groep 7 vastgoedmakelaars of immobiliënkantoren

 

  Specifieke engagementen voor de BEN-voorlopersgroepen
groep 1 Wanneer wij een BEN-gebouw ontwerpen, of hier advies over uitbrengen, onderzoeken we steeds op welke manier het specifieke gebouw aan het BEN-eisenpakket kan voldoen.
groep 2 Wanneer wij een BEN-gebouw realiseren, doen we dat conform het specifieke BEN-eisenpakket zoals opgenomen in het lastenboek.
groep 3
  • Wanneer wij meewerken aan een BEN-gebouw, doen we dat conform het specifieke BEN-eisenpakket zoals opgenomen in het lastenboek.
  • Wij gaan respectvol om met de uitgevoerde werken van collega-aannemers, zodat de verschillende deelprojecten samen resulteren in het beoogde doel: een BEN-gebouw.
groep 4 Wij geven in onze communicatie (website, publicaties) duidelijk aan welke van onze producten onder welke voorwaarden aan het BEN-project van de klant kunnen bijdragen.
groep 5 Wij hebben de samenwerkingsovereenkomst ondertekend en verstrekken een BEN-krediet aan (ver-)bouwers - meer info op www.energiesparen.be/BEN/krediet
groep 6 Wij informeren onze doelgroepen correct over de meerwaarde van BEN-bouwen (via vb. website, nieuwsbrieven, loket).
groep 7 Wij informeren onze doelgroepen correct over de meerwaarde van BEN-bouwen en BEN-huren of BEN-kopen (via vb. website, nieuwsbrieven, personeel).
Published on: 
01-10-2014