Meer informatie voor de aannemer

Wat is het certificaat van bekwaamheid?

Om de kwaliteit op de na-isolatie van muren via de binnenzijde te verhogen werd door de Vlaamse overheid een kwaliteitssysteem uitgewerkt in combinatie met een premiesysteem via de netbeheerder. Alleen aannemers die een erkende opleiding volgen, slagen voor het examen en relevante beroepservaring kunnen aantonen, kunnen een certificaat behalen. Het certificaat is op persoonlijk niveau en niet op bedrijfsniveau. Het certificaat blijft zeven jaar geldig en kan nadien via bijscholing verlengd worden.  Het certificaat wordt door het VEKA uitgereikt.

Hoe kan ik mij laten certificeren als aannemer?
 • Aannemers die de opleiding volgen, slagen voor het examen en kunnen aantonen dat ze over voldoende praktijkervaring beschikken, kunnen een ‘certificaat van bekwaamheid’ krijgen. Concreet houdt dit in dat een aannemer op erewoord verklaart dat hij minstens 1 maand ervaring heeft in het plaatsen van binnenisolatie. 
 • Er wordt een korte of een lange opleiding voorzien. Voor wie al veel ervaring heeft met na-isolatie van buitenmuren via de binnenzijde kan zich eventueel beperken tot de korte opleiding. Deze opleiding bestaat uit minstens 1 uur basisopleiding over de meest courante technieken, wetgeving en premies en uit een examen van 1 uur. Bij de lange opleiding wordt bovenop het lespakket en het examen van de korte opleiding, veel dieper ingegaan op de basisprincipes uit de bouwfysica en de keuze en de opbouw van het binnenisolatiesysteem. Daarnaast komt de inspectie en de analyse van de te isoleren muur en de detaillering aan bod. Voor de lange opleiding dient minstens 6 uur extra te worden voorzien bovenop de korte opleiding. Men kan maximaal 2 keer deelnemen aan het examen alvorens de opleiding opnieuw te moeten volgen. Bij twee keer niet slagen moet de lange opleiding gevolgd worden alvorens opnieuw te kunnen deelnemen aan het examen.
 • Oriëntatietest: door het VEKA wordt een vrijblijvende oriëntatietest aangeboden om na te gaan of de beschikbare kennis voldoende is om enkel de korte opleiding te volgen.
  • advies bij de vrijblijvende oriëntatietest:
   • Indien score ≤ 60%: advies: gelet op uw score is het sterk aanbevolen om de volledige opleiding te volgen.

   • Indien score tussen 60-80%: advies: het volgen van de volledige opleiding kan uw slaagkansen verhogen.

   • Indien score ≥ 80%: advies: het volgen van de korte opleiding kan waarschijnlijk volstaan.

    Voor het examen dat na de opleiding volgt, kunt u zich verwachten aan een gelijkaardige moeilijkheidsgraad qua examenvragen.

Waar worden opleidingen en examens georganiseerd?

Voor praktische informatie over de data, inschrijvingen, inschrijvingsgeld, ... dient u contact op te nemen met de opleidingsinstelling zelf.

Deel 1: vooronderzoek
Deel 2: drie systemen
Deel 3: detaillering en aansluiting
Lijst met erkende opleidings- en exameninstellingen
 • Blue Planet Academy & Consulting
 • Skilliant
 • Bouwunie
 • Thomas More Kempen
 • Pixii
 • V&E Consult
 • Saint-Gobain Training Center
 • Vlaamse Confederatie Bouw, afdelingen Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant
 • Syntra Midden-Vlaanderen
 • VDAB
Published on: 
07-01-2021