Meer informatie voor de burger

Wanneer is binnenisolatie aan te raden?

Deze methode wordt alleen gebruikt voor bestaande woningen waarbij spouwmuurisolatie en buitenisolatie technisch onmogelijk zijn. Isoleren langs de binnenkant van een bestaande muur is delicaat. Het is quasi onmogelijk om perfect te isoleren en er ontstaat een groter risico op condensatie. Een grondige studie van de binnenmuur is nodig. Een expert (architect of gecertificeerd aannemer) met de nodige ervaring kan uitsluitsel geven en zo nodig bepalen wat de meest geschikte werkwijze en het beste isolatiemateriaal is voor uw situatie.

Premie voor muurisolatie, geplaatst via de binnenzijde
 • Vanaf 1/1/2017 kan je in bestaande woningen, aangesloten op het distributienet voor 1/1/2006 (of met aanvraag stedenbouwkundige vergunning voor 1/1/2006), een premie van de netbeheerder krijgen voor isolatie geplaatst via de binnenzijde.
 • Voorwaarden: De werken dienen altijd uitgevoerd te worden door een aannemer. Ofwel beschikt de aannemer (zaakvoerder of één van zijn medewerkers) over een certificaat van bekwaamheid op het ogenblik dat de werken worden uitgevoerd, ofwel worden de werken begeleid door een architect met een controletaak op de werken. In dat geval moet u over een overeenkomst beschikken met een architect waarin de controletaak van de architect is opgenomen. Ook in dat geval moeten de werken worden uitgevoerd door een aannemer (hoeft niet gecertificeerd te zijn).
 • De premie kan aangevraagd worden bij de netbeheerder (Fluvius).
 • De premie bedraagt 15 euro per m² geplaatste isolatie via de binnenzijde. De minimale Rd-waarde van het nieuw geplaatste isolatiemateriaal bedraagt 2 m²K/W.
Welke binnenisolatiesystemen zijn er beschikbaar?

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen klassieke dampdichte systemen en nieuwe dampopen/capilair actieve systemen.

 • Bij klassieke dampdichte systemen wordt inwendige condensatie voorkomen door voldoende dampremmende materialen te gebruiken: een dampdicht isolatiemateriaal, een extra dampscherm. dampdichte systemenEr zijn 3 hoofdtoepassingen:
  • Verkleefd of verlijmd isolatiemateriaal
  • Stijl – en regelwerk
  • Geïntegreerd prefabsysteem
 • Bij nieuwe dampopen systemen wordt interne condensatie gebufferd in het isolatiemateriaal en/of de kleefmortel.
  damp-open systemen
Hoe weet ik of mijn aannemer gecertificeerd is?

De eerste aannemers zijn intussen gecertificeerd. U vindt hier de lijst met aannemers die gecertificeerd zijn en hebben aangegeven dat hun naam gepubliceerd mag worden op deze website. De aannemer mag de werken pas uitvoeren nadat hij gecertificeerd is pdf bestandAannemers binnenisolatie.pdf (789 kB). Het volstaat dat de zaakvoerder of één van de werknemers van de aannemers gecertificeerd is (op het ogenblik van de uitvoering van de werken). De lijst op energiesparen.be is indicatief. U verifieert het best altijd met uw aannemer of hij effectief gecertificeerd is.