Meer informatie voor de burger

Wanneer is binnenisolatie aan te raden?

Deze methode wordt alleen gebruikt voor bestaande woningen waarbij spouwmuurisolatie en buitenisolatie technisch onmogelijk zijn. Isoleren langs de binnenkant van een bestaande muur is delicaat. Het is quasi onmogelijk om perfect te isoleren en er ontstaat een groter risico op condensatie. Een grondige studie van de binnenmuur is nodig. Een expert (architect of gecertificeerd aannemer) met de nodige ervaring kan uitsluitsel geven en zo nodig bepalen wat de meest geschikte werkwijze en het beste isolatiemateriaal is voor uw situatie.

Premie voor muurisolatie, geplaatst via de binnenzijde
 • Sinds 2017 kan je in bestaande woningen, aangesloten op het distributienet voor 1/1/2006 (of met aanvraag stedenbouwkundige vergunning voor 1/1/2006), een premie van de netbeheerder krijgen voor isolatie geplaatst via de binnenzijde.
 • Voorwaarden: www.fluvius.be
Welke binnenisolatiesystemen zijn er beschikbaar?

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen klassieke dampdichte systemen en nieuwe dampopen/capilair actieve systemen.

 • Bij klassieke dampdichte systemen wordt inwendige condensatie voorkomen door voldoende dampremmende materialen te gebruiken: een dampdicht isolatiemateriaal, een extra dampscherm. dampdichte systemenEr zijn 3 hoofdtoepassingen:
  • Verkleefd of verlijmd isolatiemateriaal
  • Stijl – en regelwerk
  • Geïntegreerd prefabsysteem
 • Bij nieuwe dampopen systemen wordt interne condensatie gebufferd in het isolatiemateriaal en/of de kleefmortel.
  damp-open systemen
Hoe weet ik of mijn aannemer gecertificeerd is?

U vindt hier de lijst met aannemers die gecertificeerd zijn en hebben aangegeven dat hun naam gepubliceerd mag worden op deze website. De aannemer mag de werken pas uitvoeren nadat hij gecertificeerd is:  pdf bestandLijst aannemers binnenisolatie (868 kB) Het volstaat dat de zaakvoerder of één van de werknemers van de aannemers gecertificeerd is (op het ogenblik van de uitvoering van de werken). De lijst op energiesparen.be is indicatief. U verifieert het best altijd met uw aannemer of hij effectief gecertificeerd is.

Dit type isolatie vereist meer zorg dan andere technieken, maar is in sommige gevallen de enige mogelijkheid om het isolatieniveau van bestaande muren te verbeteren, vooral in stedelijke gebieden. Om een binnenisolatieproject correct uit te voeren, hebben wij 5 video's ter beschikking om uw technische kennis over het onderwerp binnenisolatie te verbeteren.

Published on: 
22-04-2021