Meer informatie voor de opleidings- en exameninstellingen

Er kunnen zowel opleidingen aangeboden worden door de klassieke opleidingsinstellingen actief voor de bouwsector als opleidingen georganiseerd door fabrikanten van isolatiematerialen. Alle opleidingsinstellingen dienen gebruik te maken van vastgelegd opleidingsmateriaal.

Vereisten en vast opleidingsmateriaal
  • Een opleidings- en exameninstelling moet aan een aantal eisen voldoen. Opleidings- en exameninstellingen kunnen zich aanmelden. Wat de vereisten zijn, kunt u nalezen in dit document: pdf bestandVereisten opleidings- en exameninstellingen binnenisolatie.pdf (248 kB).
  • Opleidings-en exameninstellingen die erkend worden, krijgen het vastgelegd opleidingsmateriaal ter beschikking. Daarnaast worden tevens per mail vastgelegde sjablonen bezorgd aan deze instellingen voor de deelnemers aan de opleiding en examens: sjabloon opleidingsinstelling en sjabloon exameninstelling
  • De invulling van de opleiding en het examen ligt vast en moet door alle opleidings- en examencentra nageleefd worden.
Erkenningsaanvraag

Indien u een opleiding of examen binnenisolatie wenst aan te bieden aan  aannemers, moet u een erkenningsaanvraag indienen bij het VEA. Hiervoor wordt een standaard aanvraagformulier gebruikt: docx bestandAanvraag erkenning opleiding examen aannemer binnenmuurisolatie.docx (66 kB). Dit formulier dient per aangetekende post verstuurd te worden aan het VEA. Bij het behandelen van de aanvraag kan het VEA bijkomend inlichtingen of documenten opvragen.