EPB-regelgeving

Principe

De energieprestatieregelgeving of kortweg de EPB-regelgeving is in voege sinds 1 januari 2006.

De energieprestatieregelgeving werd oorspronkelijk gevormd door:

Momenteel is de energieprestatieregelgeving opgenomen in:

  • het Energiedecreet van 8 mei 2009
  • het Energiebesluit van 19 november 2010
  • ministeriële besluiten
  • besluiten van de administrateur-generaal

 

Geldig voor alle aanvragen

Published on: 
19-11-2018