Energieprestatieregelgeving

De energieprestatieregelgeving is opgenomen in:

De Vlaamse Regering moet regelmatig bepaalde aspecten van de energieprestatieregelgeving evalueren en, indien nodig, aanpassen:

  • minstens om de twee jaar de berekeningsmethode en de EPB-eisen
  • minstens om de vier jaar de procedures en de administratieve lasten die de energieprestatieregelgeving met zich meebrengt

Om de voorstellen uit de evaluatie te kunnen opnemen in de energieprestatieregelgeving is een wijziging van het Energiedecreet en het Energiebesluit nodig. Hoe Vlaamse wetgeving tot stand komt vindt u hier. 

Bij het opmaken van de evaluatie laat het VEA ondersteunende studies uitvoeren. Het VEA raadpleegt de stakeholders via verschillende overlegmomenten.

Hieronder vindt u een overzicht van de evaluaties die het VEA uitvoerde:

Jaar

Evaluatienota

Status

2017-2018

Evaluatienota 2018: EPB-eisen en methode

lopend

2015

Evaluatienota 2015: EPB-eisen, methode, administratieve lasten en procedures

Definitieve nota (pdf, maart/2016)

2013

Evaluatienota 2013: EPB-eisen, methode en handhaving

Definitieve nota (pdf, juni/2013)

2010

Evaluatienota 2010: EPB-eisen, methode, administratieve lasten en procedures

Definitieve nota (pdf, okt/2010)

2008

Evaluatienota 2008: EPB-eisen, methode, administratieve lasten en procedures

Definitieve nota (pdf, mei/2008)

Geldig voor alle aanvragen